На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 960-р «Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)», відповідно до плану роботи КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА №1» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  на 2023/2024  навчальний рік з 13 по 24 листопада 2023 року в закладі освіти було проведено декаду природничо-математичних дисциплін (далі – Декада).

У межах Декади педагогічними працівниками КЗ «ХСШ №1» ХОР організовано та проведено низку заходів, спрямованих на формування в учнів міжпредметних та предметних компетентностей, належного рівня математичної компетентності, розвитку творчої та пізнавальної активності школярів, підвищення інтересу до вивчення природничо-математичних дисциплін та удосконалення методичних знань педагогічних працівників.