План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін на 2021/2022 н.р.

Тема, над якою працює методичне об’єднання «Формування особистості учня через компетентісний підхід до освітнього процесу і структури особистості в умовах санаторної школи»

Основні завдання на 2021/2022 навчальний рік:

 1. Реалізація завдань, зазначених у законах України “Про освіту”, “Про повну загальну сердню освіту”
  2. Підвищувати науково-методичну підготовку, удосконалювати методичну майстерність, оновлювати професійні і загальноосвітні знання.
  3.Пропагувати і плекати любов до рідного слова, виховувати повагу до української мови, як державної.
  4. Підвищувати роль мови, літератури в комплексному здійсненні трудового, морального та естетичного виховання учнів, у виробленні у них активної життєвої позиції.
  5. Посилити роботу по вихованню загальнолюдських цінностей, милосердя, любові до людини, бережливе ставлення до природи.
  6. Впровадження в практику інтерактивних та інформаційних технологій навчання.
  7. Надавати перевагу таким формам роботи з учнями, які забезпечують високий рівень активності кожного учня, максимальне включення його досвіду.
  8. Формувати в учнів уміння самостійно поповнювати знання та застосовувати їх у практиці.
  9. Звертати більше уваги на диференційований підхід до слабо встигаючих учнів.
  10. Постійно підтримувати позитивне тло навчально-виховного процесу.

 

№ з/п Порядок денний Дата проведення Виконавці
І засідання
1 Аналіз методичної роботи школи за 2021/2022 навчальний рік. Результати вивчення та діагностики досягнень фахової майстерності вчителів МО за психолого-педагогічними аспектами. серпень

2021 року

Тимченко Н.В.

 

2 Про продовження  роботи над єдиною науково-методичною проблемою закладу «Формування і розвиток  компетентностей особистості в умовах санаторної школи». Альохіна О.А.

 

3 Про розширення роботи з обдарованими   учнями (підготовка їх до участі у різноманітних предметних конкурсах та конкурсі-захисті творчих робіт МАН у 2021/2022 навчальному році). Альохіна О.А.

Свічкар Н.О.

 

4 Про обговорення календарно-тематичного планування курсу інваріантної складової робочого навчального плану школи  з предметів суспільно-гуманітарних дисциплін  на І семестр  2021/2022 н. р. Тимченко Н.В.
5 Про ознайомлення з новими нормативними документами МОН України. Подольська Л.О.
6 Про обговорення програм спецкурсів,  факультативних курсів, предметів суспільно-гуманітарних дисциплін. Альохіна О.А., учителі МО

 

7 Про обговореня плану роботи МО на 2020/2021 навчальний рік з урахуванням творчих можливостей учителів та дистанційної форми роботи школи. Альохіна О.А., учителі МО

 

II засідання
1 Трансформації та адаптації в освіті жовтень

2021 року

Альохіна О.А., учителі МО
2 Педагогічна конференція «Організація продуктивної сучасної взаємодії – шлях до вияву та розвитку індивідуальної самобутності й унікальності школяра». Альохіна О.А., учителі МО
3 Про організацію цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами: надання методичної допомоги в межах проекту «Школа молодого вчителя». Альохіна О.А., учителі МО
4 Обговорення кандидатур та плану заходів щодо атестації педагогічних працівників МО. Альохіна О.А., учителі МО
5 Про підготовку та участь учнів у предметних конкурсах   Альохіна О.А., учителі МО
III засідання
1 Сучасний педагог: тьютор, модератор, навігатор, фасилітатор  чи  просто вчитель? січень 2022 року Альохіна О.А.

Посельська  Л.О.

2 Про обговорення календарно-тематичного планування курсу інваріантної складової робочого навчального плану школи  з предметів суспільно-гуманітарних дисциплін  на ІІ семестр  2021/2022 н. р. Тимченко Н.В.
3 Про результативність участі учнів в олімпіадах, предметних конкурсах та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН з предметів суспільно-гуманітарних дисциплін. Альохіна О.А., учителі МО
4 Аналіз результативності ЗНО 2021 року. Підготовка до ЗНО 2022 року. Альохіна О.А.
5 Планування та організація проведення декади суспільно-гуманітарних дисциплін. Альохіна О.А., учителі МО
IV засідання
1 «Філологічна студія» – дистанційне навчання: опановуємо роботу на навчальних платформах разом. березень

2022 року

Альохіна О.А., Середенко В.О.

 

2 Палітра педагогічного досвіду. Звіти вчителів про самоосвітню діяльність. Альохіна О.А.,

учителі МО

 

3 Про курсову перепідготовку та проведення атестації вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін 2021/2022 н. р. Тимченко Н.В.
V  засідання
1 Практичний кейс: впровадження методів критичного мислення на уроках предметів суспільно – гуманітарного циклу. травень

2022 року

 

Альохіна О.А., Макаренко Г.М.
2 Підсумки роботи МО за 2021/2022 навчальний рік. Альохіна О.А.
3 Етапи проектування уроку та нові поняття й терміни. Тимченко Н.В.
4 Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо планування роботи методичної ради на наступний навчальний рік. Альохіна О.А.,

учителі МО