План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін на 2023/2024 н.р.

Тема, над якою працює методичне об’єднання «Формування особистості учня через компетентнісний підхід до освітнього процесу і структури особистості»

Основні завдання на 2023/2024 навчальний рік:

  1. Реалізовувати завдання, які випливають із Закону «Про освіту». Створювати належні умови для одержання дітьми якісної освіти, забезпечувати створення умов для їх фізичного та морального здоров’я.
  1. Підвищувати науково-методичну підготовку, удосконалювати методичну майстерність, оновлювати професійні і загальноосвітні знання.
  2. Пропагувати і плекати любов до рідного слова, виховувати повагу до української мови, як державної.
  3. Підвищувати роль мови, літератури в комплексному здійсненні трудового, морального та естетичного виховання учнів, у виробленні у них активної життєвої позиції.
  4. Посилити роботу по вихованню загальнолюдських цінностей, милосердя, любові до людини, бережливе ставлення до природи.
  1. Упроваджувати диференційований підхід у вихованні, спираючись на прикладні та інтелектуальні практики.
  1. Впровадження в практику інтерактивних та інформаційних технологій навчання.
  2. Надавати перевагу таким формам роботи з учнями, які забезпечують високий рівень активності кожного учня, максимальне включення його досвіду.
  3. Формувати в учнів уміння самостійно поповнювати знання та застосовувати їх у практиці.
  4. . Звертати більше уваги на диференційований підхід до слабо встигаючих учнів.
  5. Постійно підтримувати позитивне тло освітнього процесу.
  6. Працювати над перетворенням структури індивіду в структуру особистості в контексті соціалізації випускника на засадах профільної орієнтації в межах закладу.
№ з/п Порядок денний Дата проведення Виконавці Відмітка про виконання
І засідання
1 Про аналіз методичної роботи школи за 2023/2024 навчальний рік. Результати вивчення та діагностики досягнень фахової майстерності вчителів МО за психолого-педагогічними аспектами. серпень

2023 року

Тимченко Н.В.

 

2 Про продовження  роботи над єдиною науково-методичною проблемою закладу «Формування і розвиток  компетентностей особистості в умовах санаторної школи». Альохіна О.А.

 

3 Про розширення роботи з обдарованими   учнями (підготовка їх до участі у різноманітних предметних конкурсах та конкурсі-захисті творчих робіт МАН у 2023/2024 навчальному році). Альохіна О.А.

Чередніченко В.О.

 

4 Про обговорення календарно-тематичного планування курсу інваріантної складової робочого навчального плану школи  з предметів суспільно-гуманітарних дисциплін  на І семестр  2023/2024 н. р. Тимченко Н.В.
5 Про ознайомлення з новими нормативними документами МОН України. Подольська Л.О.
6 Про обговорення програм спецкурсів,  факультативних курсів, предметів суспільно-гуманітарних дисциплін. Альохіна О.А., учителі МО

 

7 Про обговореня плану роботи МО на 2023/2024 навчальний рік з урахуванням творчих можливостей учителів та дистанційної форми роботи школи. Альохіна О.А., учителі МО

 

II засідання  
1 Про зв’язок від предметоцентризму до дитиноцентризму. жовтень

2023 року

Альохіна О.А., учителі МО
2 Педагогічна конференція «Організація продуктивної сучасної взаємодії – шлях до вияву та розвитку індивідуальної самобутності й унікальності школяра». Альохіна О.А., учителі МО
3 Про організацію цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами: надання методичної допомоги в межах проекту «Школа молодого вчителя». Альохіна О.А., учителі МО
4 Про обговорення кандидатур та плану заходів щодо атестації педагогічних працівників МО. Альохіна О.А., учителі МО
5 Про підготовку та участь учнів у предметних конкурсах   Альохіна О.А., учителі МО
III засідання  
1 Про методи критичного мислення на уроках предметів суспільно – гуманітарних дисциплін січень 2024 року Альохіна О.А.

Посельська  Л.О.

2 Про обговорення календарно-тематичного планування курсу інваріантної складової робочого навчального плану школи  з предметів суспільно-гуманітарних дисциплін  на ІІ семестр  2023/2024 н. р. Тимченко Н.В.
3 Про результативність участі учнів в олімпіадах, предметних конкурсах та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН з предметів суспільно-гуманітарних дисциплін. Альохіна О.А., учителі МО
4 Про аналіз результативності НМТ 2023 року. Підготовка до ЗНО (НМТ) 2023 року. Альохіна О.А.
5 Про планування та організацію проведення декади суспільно-гуманітарних дисциплін. Альохіна О.А., учителі МО
IV засідання  
1 «Філологічна студія» – дистанційне навчання: опановуємо роботу на навчальних платформах разом. березень

2024 року

Альохіна О.А.,

Чередніченко В.О.

 

 

2 Палітра педагогічного досвіду. Звіти вчителів про самоосвітню діяльність. Альохіна О.А.,

учителі МО

 

3 Про курсову перепідготовку та проведення атестації вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін 2023/2024 н. р. Тимченко Н.В.
V  засідання  
1 Практичний кейс: розвиток мовленнєвої компетентності педагога травень

2024 року

 

Альохіна О.А., Макаренко Г.М.
2 Про підсумки роботи МО за 2023/2024 навчальний рік. Альохіна О.А.
3 Про етапи проектування уроку та нові поняття й терміни. Тимченко Н.В.
4 Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо планування роботи методичної ради на наступний навчальний рік. Альохіна О.А.,

учителі МО