План роботи
методичного об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін на 2021/2022 навчальний рік

Тема, над якою працює методичне об’єднання “Розвивальне освітнє середовище як чинник становлення успішної особистості у соціумі”

 
Термін Тематика засідань
Серпень 2021 року 1. Про обрання керівника методичного об’єднання.

2. Про особливості організації освітнього процесу 2020/2021 навчальному році.

3. Про вимоги щодо ведення класних журналів у 5-11-х класах у 2021/2022 навчальному році.

4. Про активізацію роботи педагогічних працівників МО щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання учнів 5-11-х класів;

5. Про розгляд календарно-тематичного планування вчителів класів.

Жовтень 2021 року
  1. Про інтегрований урок як специфічна форма організації навчання.
  2. Про види інтегрованих уроків.
Січень 2022 року 1.Про ведення спостереження за природою як засіб ознайомлення школярів з основами екологічної грамоти.

2. Про підсумки навчальних досягнень учнів за І семестр 2021/2022 навчального року.

Березень 2022 року
  1. Особливості індивідуальної роботи з учнями в умовах санаторної школи.
Травень 2022 року 1. Звіт про роботу методичного об’єднання протягом 2021/2022 навчального року.

2. Пропозиції щодо покращення роботи методичного об’єднання у 2022/2023 н.р.

3. Обговорення результатів ДПА учнів 4 та 9 класів, успішності учнів 5-11-х класів за 2021/2022 навчальний рік.