План роботи
методичного об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін на
    2023/2024 навчальний рік

Тема, над якою працює методичне об’єднання “Педагогічні стратегії розвитку компетентної особистості”

Термін Тематика засідань Відповідальна особа Відмітка про виконання

30 серпня 2023 року

1.Про ознайомлення з  новими  нормативними документаи та методичними рекомендаціями МОН України на 2023/2024 навчальній рік.

2. Про аналіз роботи методичного об’єднання за 2023/2024 навчальний рік.

3. Про обрання керівника методичного об’єднання.

4. Про особливості організації освітнього процесу у 2023/2024 навчальному році на освітній платформі Human при дистанційній формі роботи школи.

5. Про активізацію роботи педагогічних працівників методичного об’єднання щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій на освітній платформі Human в процесі навчання учнів 5-11-х класів.

6. Про вимоги щодо ведення електронних класних журналів на освітній платформі Human  у 5-11-х класах у 2023/2024 навчальному році.

 5. Про розгляд календарно-тематичного планування вчителів природничо-математичних дисциплін

6. Про обговорення плану роботи методичного об’єднання   на 2023/2024 навчальний рік.

 Харченко Г.А.
Жовтень 2023 року
  1. Про створення інтегрованих уроків при дистанційній формі навчання. Використання корисних ресурсів при створенні інтегрованих уроків.
  2. Про види інтегрованих уроків.
Піддубна О.П.
Січень 2024 року

1. Про підсумки навчальних досягнень учнів за І семестр 2023/2024 навчального року.

2. Про обговорення календарно-тематичного планування курсу інваріативної складової навчального плану школи з предметів природничо-гуманітарних дисциплін на II семестр 2023/2024 навчального року.

Харченко Г.А.
Березень 2024 року
  1. Особливості індивідуальної роботи з обдарованими учнями  при дистанційному навчанні.
  2. Обговорення кандидатур та плану заходів щодо атестації педагогічних працівників методичного об’єднання.
ПіюковаІ.А.
Травень 2024 року

1. Звіт про роботу методичного об’єднання протягом 2023/2024 навчального року.

2. Обговорення результатів НМТ учнів 11класу, успішності учнів 5-11-х класів за 2023/2024 навчальний рік.

3. Пропозиції щодо покращення роботи методичного об’єднання у 2024/2025 н.р  Обговорення перспективного плану роботи на 2024/2025 навальний рік.

ХарченкоГ.А Учителі-предметники