Виховна робота у Комунальному закладі “Харківська санаторна школа №1” Харківської обласної ради

Педагогічна тема, над якою працюють вихователі та класні керівники у 2021/2022 навчальному році

“Розвиток ключових життєвих компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя”.

Мета: Становлення морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Завдання:

– забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог,
– збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості,
– попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість,
– посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом,
– розвиток учнівського самоврядування, використання нових форм реалізації виховного потенциалу дитячого і молодіжного руху,
– забезпечення взаємодії закладу з соціальними інститутами дотичними до виховання дітей та учнівської молоді,
– формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

Виховна робота здійснюється відповідно до “Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у загальноосвітніх навчальних закладах України”, що зорієнтовані на формування системи смислово-життєвих цінностей учнів шляхом переходу від окремих виховних заходів до виховної діяльності, яка передбачає комунікативну, інтерактивну взаємодію всіх суб’єктів виховного процесу; Концепції національно-патріотичного виховання молоді у навчальних закладах, Міжгалузевої програми «Пізнай свою країну».

Працюють гуртки та клуби:
– гурток “Рукоділля”;
– гурток спортивно-бального танцю.

Позашкільні установи, з якими співпрацює наш ХСШ №1:

 Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості;
– Харківська обласна дитяча бібліотека;
– Харківський історичний музей;
– Харківський художній музей;
– Харківський зоопарк;
– Державний музей природи Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна;
– Музей народного мистецтва Слобожанщини.