Виховна робота у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ “ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА №1” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Педагогічна тема, над якою працюють вихователі та класні керівники у 2023/2024 навчальному році

“Розвиток ключових життєвих компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя”.

Мета: Становлення морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Пріоритетні завдання:

формування патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомлення обов’язку захищати у разі потреби суверенітету і територіальну цілісність України;

формування відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

формування поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою;

формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;

формування громадянської культури та культури демократії;

формування культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

формування прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

формування доброти, милосердя, толерантності, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;

формування культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.

 

Працюють гуртки та клуби:
– гурток “Інформатика”;

– гурток “Рукоділля”;
– гурток спортивно-бального танцю.

Позашкільні установи, з якими співпрацює наш КЗ “ХСШ №1” ХОР:

 Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості;
– Харківська обласна дитяча бібліотека;
– Харківський історичний музей;
– Харківський художній музей;
– Харківський зоопарк;
– Державний музей природи Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна;
– Музей народного мистецтва Слобожанщини.