Конституція республіки « Пролісок»

Права.

Стаття 1. Всі мають право на любов і піклування.

Стаття 2. Всі мають право на освіту.

Стаття 3. Ти маєш право вільно висловлювати свої погляти.

Стаття 4. Всі мають право на свободу совісті, думки,релігії.

Стаття 5. Всі мають право на інформацію.

Стаття 6.Особлива турбота дітям без сімей.

Стаття 7. Кожен має право брати участь у керівництві колективом, обирати і бути обраним.

Стаття 8. Кожен має право на розгляд порушення прав, і не має права чинити самосуд.

Обов’язки.

Стаття 9. Кожен забов’язаний постійно набувати грунтовних знань і навиків.

Стаття 10. Кожен забов’язаний займатися самоосвітою і самовихованням.

Стаття 11. Кожен забов’язаний у себе і своїх близьких виховувати такі риси, як патріотизм, чесність, мужність, милосердя, терпимість до недоліків товаришів та почуття родинності.

Стаття 12. Кожен забов’язаний чесно і добросовісно трудитися на благо зміцнення своєї країни – школи.

Стаття 13. Кожен забов’язаний завжди дбайливо ставитися до державного і приватного майна, охороняти екологічне середовище.

Стаття 14. Шануй своє здоров’я і життя, позбудься шкідливих звичок, які руйнують тебе і твоїх рідних.

Стаття 15. Ніхто не може примушувати тебе до вступу у будь-яку групу чи організацію.

Стаття 16. Ти маєш право на недоторконість, захист від втручань в особисте життя, нападів на честь та репутацію.

Стаття 17. Ти маєш право на справедливий та гласний розгляд порушення своїх прав. Ти не маєш права чинити самосуд.

Стаття 18. Ти маєш обов’язки перед школою.

Стаття 19. Ти повинен розуміти, що сила повинна бути тільки доброю.

Стаття 20. Ти повинен бути ввічливим з усіма незалежно від віку, національності, релігії тощо.

Стаття 21. Ти повинен дотримуватися сімейних традицій та традицій школи, виконувати і не порушувати закони суспільства. Якщо ти вважаєш закони невірними, ти можеш робити спробу замінити їх лише згідно з правилами.

Стаття 22. Кожен учень має всі права і свободи, проголошенні цією конституцієюнезалежно від віку, національності, релігії тощо.

Стаття 23. Держава, Конституція України, Декларація прав дитини, статут школи та батьки гарантують і охороняють твої права.

Стаття 24. Права та свободи кожного можуть частково обмежуватися лише у випадку необхідності забеспечення прав і свобод інших учнів.