План роботи методичної ради ХСШ №1_2020-2021

Теми, над якими працюють методичні об`єднання санаторної школи

МО вчителів початкових класів – “Розвивальне освітнє середовище в початковій школі як чинник становлення успішної особистості у соціумі”

МО вчителів природничо-математичних дисциплін – “Педагогічні стратегії розвитку компетентної особистості”

МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін – “Формування особистості учня через компетентісний підхід до навчально-виховного процесу і структури особистості в умовах санаторної школи”

МО класних керівників та вихователів – “Формування і розвиток здоров`язбережувальної компетентності особистості”

Предметні декади і тижні

Декада природничо-математичних дисциплін – листопад 2020 року;

Декада початкових класів – січень 2021 року;

Декада виховної роботи – лютий 2021 року;

Декада суспільно-гуманітарних дисциплін – березень 2021 року;

Тиждень здорового способу життя – квітень 2021 року