План роботи методичної ради закладу_2021-2022

Теми, над якими працюють методичні об`єднання закладу

МО вчителів початкових класів – “Розвивальне освітнє середовище в початковій школі як чинник становлення успішної особистості у соціумі”

МО вчителів природничо-математичних дисциплін – “Педагогічні стратегії розвитку компетентної особистості”

МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін – “Формування особистості учня через компетентісний підхід до навчально-виховного процесу і структури особистості в умовах санаторної школи”

МО класних керівників та вихователів – “Формування і розвиток здоров`язбережувальної компетентності особистості”

Предметні декади і тижні

Декада природничо-математичних дисциплін – листопад 2021 року;

Декада початкових класів – січень 2022 року;

Декада виховної роботи – лютий 2022 року;

Декада суспільно-гуманітарних дисциплін – березень 2022 року;

Тиждень здорового способу життя – квітень 2022 року