н_МОН_від 09.09.2022 № 805_Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників

Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800_Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

Постанова КМУ від 27.12.2019 № 1133_Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Відповідно до листа МОН України від  10.08.2021 № 1/9-406    “Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році”

Підвищення кваліфікації.
Педагогічні працівники мають право самостійно обирати конкретні
форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення
кваліфікації. Роз’яснення містяться в Порядку підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800.

Атестація педагогічних кадрів без відповідної освіти.
Відповідно до частини першої статті 30 Закону України «Про дошкільну
освіту», педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими
моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною
спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника,
забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний
стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене
наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (зі змінами),
передбачає можливість присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним
працівникам, які не мають відповідної педагогічної освіти (пункт 4.10.)