н_116-о_про підсумки самооцінювання_2023-2024

н_117-о_про затвердження рішення педагогічної ради від 30.08.2023_

н_118-о_про затвердження розкладів_2023-2024

н_119-о_про оформл_електронних класних журналів_2023-2024

н_120-о_про орг. осв. процесу_2023-2024

н_121-о_про орг_початок_2023-2024

н_123-о_про розподил обов_ків_2023-2024

н_124-о_про орг. метод. роботи _2023-2024

н_128-о_про навантаження педпрацівників_2023-2024

н_129-о_про призначення класними керівниками_2023-2024

н_130-о_про тижневе навантаження_2023-2024

н_131-о_про підтвержд_квалиф_кат_2023-2024

н_132-о_про надання доплат_зошити_2023-2024

н_133-о_про призначення вихователями та затвердження графіку роботи вихователів

н_134-о_про призн. видповидальних_збір адмінзвітності_2023

н_136-о_про комплектування гуртків

н_137-о_про проведення моніт. досліджень_2023-2024

н_138-о_про організацію роботи з питань профілактики щодо попередження випадків учинення дітьми навмисних ушкоджень

н_139-о_про створення Ради профілактики правопорушень

н_140-о_про організацію роботи щодо попередження дитячого травматизму

н_141-о_про організацію роботи з профілактики правопорушень

н_142-о_про організацію роботи з пропаганди здорового способу життя

н_146-о_пожежна дружина 2023

н_199-о_про підсумки вивчення якості осв. діяльності у 5-му класі та адаптацію учнів до осв. процесу_2023-2024

н_200-о_про виконання програм_ I сем 2023-2024

н_202-о_про перевірку класних журналів_січень_2024

н_203-о_про стан цив_захист_підсумки_2023

н_1-о_ про номенклатуру справ 2024

н_2-о_про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання корупціїї_2024

н_3-о_про організацію в ведення цивільного захисту_2024

н_4-о_про створення постійно діючої комісії

н_5-о_про створення постійно діючої технічної комісії

н_13-о_про проведення декади початкових класів_2024

н_20-о_про Порядок раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти_2024

н_21-о_про визначення осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації

н_22-о_про удосконалення обміну інформацією електронними засобами зв’язку

н_23-о_про аналіз стану відвідування учнями занять

н_24-о_про організації протипожежного режиму в закладі на 2024 рік

н_25-о_про порядок проходження працівниками інструктажів та навчання з питань пожежної безпеки у 2024 році

н_27-о_про посилення роботи з питань пожежної безпеки

н_28-о_про призначення відпов-ного за ведення військ. обліку військовозобов’язаних і призовників на період мобілізації та воєнного часу

н_29-о_про аналіз виховної роботи, роботи гуртків та роботи з профілактики правопорушень

н_30-о_про підсумки роботи з питань запобігання усім видам дитячого травматизму у І семестрі 2023-2024 н.р

н_31-о_про затвердження документації з цивільного захисту 2024