Статут шкільного самоврядування

1. Загальні положення.

Республіка Пролісок – самостійне, добровільне, демократичне об’єднання учнів школи

Вибори Президента республіки проводяться за принципом загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом.

Вибори Президента школи є загальними: право мають учні 1 – 11 класів школи.

Вибори Президента республіки є рівними: кожен виборець має 1 голос.

Голосування на виборах є таємним.

Право висування кандидата в Президенти республіки має кожен класний колектив. Клас може висувати кількох кандидатів у Президенти.

Президент республіки «Пролісок» є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

2.Права та обов’язки Президента.

2.1. Президент республіки має право:

– Виносити на розгляд парламенту питання, що турбують учнів.

– Відвідувати збори педагогічного колективу.

– Разом з адміністрацією планувати виховну роботу.

2.2. Президент забов’язаний :

– Виконувати вимоги Статуту.

– Планувати, координувати, контролювати роботу кабінету міністрів,

звітувати про їхню роботу.

– Проводити конференції, сесії з питань самоврядування.

– Контролювати роботу лідерів класу.

3. Структура та органи управління учнівського самоврядування.

3.1. Функціонування органів учнівського самоврядування здійснюється згідно із структурою.

У період між загальними зборами школи діє Кабінет міністрів.

Адміністрація Президента складається з делегованих та обраних осіб.

До складу Адміністрації Президента входять:

– Президент республіки «Пролісок», який обирається щороку згідно з Положенням про вибори Президента республіки

– Міністр освіти і науки

– Міністр спорту і туризму

– Міністр засобів масової інформації

– Міністр здоров’я і труда

– Міністр культури і дозвілля

– Міністр дисципліни і порядку

Спільні збори Кабінету міністрів та Адміністрації Президента відбуваються раз на місяць.

4.Обов’язки міністрів

1. Міністр освіти і науки – сприяє вдосконаленню навчальної діяльності учнів, проведенню предметних олімпіад, інтелектуальних змагань.

2. Міністр спорту і туризму – організовує спортивні змагання різних рівнів, походи, екскурсії.

3. Міністр здоров’я і труда – здійснює профілактичні роботи щодо запобіганню шкідливих звичок.

4. Міністр засобів масової інформації – забезпечує інформаційні потреби, поширює інформацію з різних галузей знань, висвітлює події з життя республіки « Пролісок», розвиток мовної культури та культури спілкування.

5. Міністр культури і дозвілля – організовує культурно – масові заходи, свята, вечори, конкурси, ігри.

6. Міністр дисципліни і порядку – здійснює контроль за відвідуванням учнями уроків, дотримання правил для учнів, чергування по школі.

Прикладом цієї моделі самоврядування може служити досвід організації шкільного самоврядування в Комунальному закладі “Харківська санаторна школа №1” Харківської обласної ради (далі – ХСШ №1).

ХСШ №1 впродовж ряду років працює над проблемою особистого зростання учнів. Педагогічний колектив школи виходить з позиції, що найяскравіше процес формування особових якостей відбувається в безпосередній спільній діяльності учнів і педагогів.

1.6. Конституція республіки « Пролісок»

Права.

Стаття 1. Всі мають право на любов і піклування.

Стаття 2. Всі мають право на освіту.

Стаття 3. Ти маєш право вільно висловлювати свої погляти.

Стаття 4. Всі мають право на свободу совісті, думки,релігії.

Стаття 5. Всі мають право на інформацію.

Стаття 6.Особлива турбота дітям без сімей.

Стаття 7. Кожен має право брати участь у керівництві колективом, обирати і бути обраним.

Стаття 8. Кожен має право на розгляд порушення прав, і не має права чинити самосуд.

Обов’язки.

Стаття 9. Кожен забов’язаний постійно набувати грунтовних знань і навиків.

Стаття 10. Кожен забов’язаний займатися самоосвітою і самовихованням.

Стаття 11. Кожен забов’язаний у себе і своїх близьких виховувати такі риси, як патріотизм, чесність, мужність, милосердя, терпимість до недоліків товаришів та почуття родинності.

Стаття 12. Кожен забов’язаний чесно і добросовісно трудитися на благо зміцнення своєї країни – школи.

Стаття 13. Кожен забов’язаний завжди дбайливо ставитися до державного і приватного майна, охороняти екологічне середовище.

Стаття 14. Шануй своє здоров’я і життя, позбудься шкідливих звичок, які руйнують тебе і твоїх рідних.

Стаття 15. Ніхто не може примушувати тебе до вступу у будь-яку групу чи організацію.

Стаття 16. Ти маєш право на недоторконість, захист від втручань в особисте життя, нападів на честь та репутацію.

Стаття 17. Ти маєш право на справедливий та гласний розгляд порушення своїх прав. Ти не маєш права чинити самосуд.

Стаття 18. Ти маєш обов’язки перед школою.

Стаття 19. Ти повинен розуміти, що сила повинна бути тільки доброю.

Стаття 20. Ти повинен бути ввічливим з усіма незалежно від віку, національності, релігії тощо.

Стаття 21. Ти повинен дотримуватися сімейних традицій та традицій школи, виконувати і не порушувати закони суспільства. Якщо ти вважаєш закони невірними, ти можеш робити спробу замінити їх лише згідно з правилами.

Стаття 22. Кожен учень має всі права і свободи, проголошенні цією конституцієюнезалежно від віку, національності, релігії тощо.

Стаття 23. Держава, Конституція України, Декларація прав дитини, статут школи та батьки гарантують і охороняють твої права.

Стаття 24. Права та свободи кожного можуть частково обмежуватися лише у випадку необхідності забеспечення прав і свобод інших учнів.