Шкільне самоврядування
“Республіка Пролісок”

Емблема нашої школи – пролісок – тендітна весняна квітка, яка пробивається крізь кригу і сніг до сонця, до життя. Так і наші діти – дивлячись на них, важко уявити їх хворими. Це повноцінні люди, яскраві, талановиті особистості.

оготип КЗ ХНВК №1
“ЯКЩО МАЛЕНЬКА ЛЮДИНА В МАЛЕНЬКОМУ МІСТІ СУМЛІННО РОБИТЬ СВОЮ МАЛЕНЬКУ СПРАВУ – ВСЕСВІТ СТАЄ КРАЩИМ ”

Самоврядування – спосіб організації життя колективу, що передбачає активну участь дітей (на основі взаємодії з педагогами) у прийнятті й виконанні рішень для досягнення суспільно значущих цілей. Воно є методикою їх залучення до організації спільної діяльності.

Шкільне самоврядування допомагає учням організувати власне життя і життя своїх товаришів. Адже взаємостосунки, які існують у класному колективі, розв’язування певних конфліктів, захист своїх прав та інтересів, спільні пошуки тих чи інших шляхів для виконання поставлених завдань – це і є перші кроки у доросле життя.
Для сучасного випускника не так важлива сума знань, яку він може здобути у стінах школи, як вміння їх здобувати, ціленаправлено працювати над самим собою, вчитись аналізувати та застосовувати у конкретній ситуації. Тому змінюється завдання освіти: завдяки безперервному процесу навчання та розвитку творчість, прагнення росту та самореалізації мають стати сутнісною ознакою життя учнів.Повноцінному учнівському самоврядуванню притаманна раціональна внутрішня організованість, що виявляється у загальній захопленості справою, нових ініціативах, високому рівні відповідальності за спільну справу.
У сучасних умовах постає соціальна потреба у наявності особистості, спроможної розв’язати і щоденні, і масштабні завдання, які забезпечують не просто виживання, а прогрес нації. Саме такою наукою управління є участь у шкільному самоврядуванні.
Самоврядування – це і реальний безперервний процес дедалі ширшого залучення учнів до громадських справ.
З огляду на все вище сказане випливає мета та завдання класного (учнівського) самоврядування:1. Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй сім’ї, родині, народові України.
2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи та класу.
3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ класного та шкільного життя, оволодіти мистецтвом управління.
4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.
5. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями й дорослими.

Актуальність мети та завдань учнівського самоврядування:Сьогодні чи не найважливішим завданням навчально-виховного процесу є адаптація юного покоління до системи ринкових відносин, аби випускники не виходили зі стін школи лише з певною сумою знань, але байдужі до обраної справи, безініціативні. З огляду на сказане особливої уваги набуває формування в учнів навичок самоврядування. Це сприятиме оволодінню організаторськими уміннями, вихованню соціальної активності та відповідальності .

Соціальна проблема – невисокий рівень творчої активності, а відповідно і творчих здібностей та інтелектуального розвидку учнів є реально існуючою проблемою, вирішення якої в значній мірі залежить від наявності інтересу до активної діяльності в шкільному та класному колективі, виховання різноманітної, конкретної роботи.

Вітаємо новий склад шкільного самоврядування!

Президент-Тощакова Анна

Міністр освіти і науки-Мухіна Олександра

Міністр здоров’я і труда-Моісеєв Марк

Міністр фізкультури та спорту-Некрасов Іван

Міністр преси та інформації-Каландія Анна

Міністр культури-Матухно Дар’я

Міністр правопорядку і дисципліни-Юренко Аделіна

Секретар-Долгова-Поддубна Ніна