Зміст роботи Термін проведення Відповідальні
Освіта в умовах війни: підсумки 2022/2023 навчального року. Шляхи розвитку освіти в закладі у 2023/2024 навчальному році.  Серпень 2023 року Карасик О.П.

Тимченко Н.В.

Кратка О.А.

Воробйова С.В.

Шепелєва Н.В.

Керівники ШМО

Шепелєва Н.В.

Яковенко Н.О.

1.                   Про підсумки діяльності закладу освіти у 2022/2023 навчальному році.  
2.                   Про створення якісного освітнього процесу, вплив багатозадачності на успішність та продуктивність учнів.  
3.                   Про компенсацію освітніх втрат як ключового фактору підвищення успішності та мотивації учнів.  
4.                   Про формування 4К у НУШ: креативність, критичне мислення, комунікація, колаборація.  
5.                   Про створення стимулюючої навчальної атмосфери: використання позитивної психології та мотиваційних стратегій.  
6.                   Про шляхи розвитку освіти в закладі у 2023/2024 навчальному році, організацію освітнього процесу та особливості викладання навчальних предметів у 2023/2024 навчальному році.  
7.                   Про підсумки конкурсу-огляду підготовки дошкільних груп до нового навчального року.  
8.                   Про погодження річного навчального плану КЗ «ХСШ №1» ХОР на 2023/2024 навчальний рік  
9.                   Про погодження плану роботи КЗ «ХСШ №1» ХОР на 2023/2024 навчальний рік  
10.               Різне.  

Творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних прийомів педагогічної техніки у процесі викладання предметів природничо-математичних дисциплін.
Жовтень 2023 року

Карасик О.П.

Тимченко Н.В.

Кратка О.А.

Воробйова С.В.

Шепелєва Н.В.

Керівники ШМО


 
 
 
 
 
 

1. Про впровадження Державного стандарту базової середньої освіти на уроках природничих наук НУШ.  
2. Про розвиток пізнавального інтересу учнів 5-6-х класів під час вивчення інтегрованих курсів природничої освітньої галузі  
3. Про методи залучення учнів до продуктивного діалогу під час онлайн-уроку. Математика.  
4. Про зростання цікавості учнів до навчання через застосування ігрових методик на уроках у початкових класах.  
5. Про формування навичок економічного мислення та економічних уявлень у дітей дошкільного віку  
6. Про логічні ігри, як засобу розвитку математичних здібностей дітей дошкільного віку.  
7. Про пошуково-ігорову діяльність дітей як одного із засобів еколого-економічного виховання дошкільників  
8. Про формування природничої компетентності дошкільників через проведення екологічних акцій  
9. Про результати тематичного вивчення щодо стану роботи педагогічного колективу з формування економічного виховання дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог БКДО (за інваріантним складником освітнього напряму «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі» та варіативним складником освітнього напряму «Дитина в соціумі. Соціально фінансова грамотність  
10. Про результати комплексного вивчення стану освітньої діяльності в середній групі.  
11.              Про профілактику жорстокого поводження з дітьми, дотримання чинного законодавства.  
12.              Про стан роботи з попередження дитячого травматизму.  
13.              Про погодження Стратегії розвитку закладу на 2024 рік.  
14.              Про підвищення кваліфікації педпрацівників у 2024 році.  
15.              Про стан виконання рішень попередньої педради.  
16.              Різне.  
Про безпечне освітнє середовище: нові виміри безпеки. Робота педагогічного колективу закладу освіти щодо формування особистісних якостей та соціальної активності учня (вихованця) – громадянина-патріота України. Березень 2024 року Карасик О.П.

Тимченко Н.В.

Кратка О.А.

Воробйова С.В.

Шепелєва Н.В.

Керівники ШМО

1.                  Про нормативну складову безпечного освітнього середовища. Адаптація до нових реалій.  
2.                  Про роль учителя (вихователя) у формуванні безпечного освітнього середовища.  
3.                  Про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Алгоритм безпечної поведінки    
4.                  Про психолого-педагогічні особливості роботи з дітьми в сучасному освітньомупросторі. Надання психологічної допомоги дітям та підліткам в умовах воєнного стану.    
5.                  Про національно-патріотичне виховання як засобу становлення сучасного українця, адаптованого до нових умов життя.    
6.                  Про патріотичну компетентність класних керівників та вихователів.    
7.                  Про забезпечення наступності в реалізації завдань патріотичного та духовного виховання між дошкільним закладом і родиною    
8.                  Про формування у дітей національної свідомості дитини на основі органічного поєднання музично-театральної діяльності та фольклорного матеріалу    
9.                  Про формування мовленнєвої компетенції дошкільників засобами народознавства    
10.              Про результати тематичного вивчення питання щодо формування патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку    
11.              Про організацію оздоровчої та виховної роботи з дітьми влітку.    
12.              Про стан виконання рішень попередньої педради.    
13.              Різне.    
1.              Про затвердження рішення медико-педагогічної комісії     КЗ «ХСШ №1» ХОР Травень

2024 року

Карасик О.П.
2.                  Про переведення учнів 1-8-х,10-го класів на наступний рік навчання.   Тимченко Н.В.

Члени МПК

3.                  Про нагородження похвальним листом «За високі навчальні досягнення»   Класні керівники
1.                  Про переведення учнів 9-го класу, які завершили здобуття базової середньої освіти, на наступний рік навчання. Червень

2024 року

Карасик О.П.
2.                  Про погодження Освітньої програми КЗ «ХСШ №1» ХОР на 2024/2025 навчальний рік Тимченко Н.В.
1.                  При випуск учнів 11-го класу, які завершили здобуття повної загальної середньої освіти. Червень

2024 року

Карасик О.П.

Тимченко Н.В.

 

Протокол педради від 12.03.2021 №6_Про погодження результатів вибору підручників для 8-го класу_Математика для 4-го класу_2021_

Протокол педради від 29.01.2021 №5_Про погодження результатів вибору підручників для 4-го класу 2021