Базовий компонент дошкільної освіти, що є Державним стандартом дошкільної освіти в Україні, було затверджено 12 січня 2021 року. Нова редакція документа дозволяє продовжити реформу дошкільної освіти з урахуванням наступності між дошкільною та початковою освітою.

Затверджений стандарт забезпечить підвищення якості дошкільної освіти в Україні та приведення її до відповідності міжнародним стандартам. В основу документа покладено ідеї гуманістичної педагогіки, патріотичного та громадянського виховання.

Оновлений документ заснований на компетентнісному підході, як і Державний стандарт початкової освіти. Докладніше дізнатися про Базовий компонент дошкільної освіти можна за посиланням