Загальновідомо: основи фізичного, духовного та психічного здоров’я людини закладаються змалку. Тому формування, збереження і зміцнення здоров’я дітей – одне з найважливіших завдань нашого закладу.

Проведення фізкультурних занять на повітрі,  це:  оздоровлення дітей, розвиток у них рухових умінь та навичок, формування фізичних характеристик, зокрема витривалості, що сприяє розширенню функціональних можливостей серцево-судинної, дихальної систем, підвищенню працездатності і зміцненню здоров’я дітей загалом. В умовах більшого простору швидше закріплюються рухові навички, значно зростає амплітуда рухів, їхня інтенсивність, що дає змогу збільшувати фізичне навантаження.