З метою підвищення рівня правової культури учнів; прищеплення учням поваги до прав і свобод людини, забезпечення знання й виконання ними законів; активізації роботи щодо формування у дітей та учнівської молоді правової культури та ціннісного ставлення до себе й до інших; формуванню правової свідомості, системи правових уявлень і переконань у школярів; вироблення навичок відповідальної поведінки підростаючого покоління на основі сформованості превентивного світогляду, здатності супротиву до негативних впливів соціального середовища; здійснення інформаційно-просвітницької та профілактичної діяльності, спрямованої на попередження вчинення правопорушень неповнолітніми, попередження асоціальних проявів серед школярів; виховання в учнів інтересу до активної суспільної діяльності в межах правового поля в КЗ “ХСШ №1” ХОР з 01.02.2024 по 29.02.2024 організовано проведення Місячника правового виховання.