Освітній моніторинг – це супроводжуюче відстеження й поточна регуляція будь-якого процесу в освіті, постійне спостереження за станом керованого об’єкта з метою його оперативної діагностики, випереджального визначення диспропорцій, вироблення та коригування управлінських рішень.

Технологія моніторингу освітнього процесу в дошкільному закладі посідає важливе місце серед інноваційних технологій управління, що впливають на підвищення його якості.

Моніторинг якості освітнього процесу – це системна процедура, що полягає в збиранні, обробці, зберіганні та розповсюдженні інформації про стан дошкільної освіти, прогнозуванні на підставі об’єктивних даних динаміки й основних тенденцій її розвитку та розробка науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення ефективності роботи дошкільного закладу.

Основними методами діагностики  є спостереження, експеримент, бесіда й аналіз результатів діяльності.

Усі завдання для виявлення знань подаються переважно в ігровій формі з урахуванням індивідуальних і особистісних особливостей розвитку дітей на основі стимульного матеріалу.

Результати моніторингових досліджень дають можливість вихователю скоригувати план освітньо-виховної роботи на наступний період із дітьми та організувати індивідуальну роботу.

Накази: Моніторинг якості дошкільної освіти.

за 2022/2023 н.р.

н_моніторинг_Іпівр_2022-23нр

н_підсумок_моніторинг_Іпівр_-2022-23нр

за 2021/2022 н.р

ХСШ1_н_підсумок_моніторинг_І_півр_2021_2022

ХСШ1_н_моніторинг_Іпівр_2021-2022нр

н_ХСШ1 підсумковий моніторинг ІІ півр 2022

н_ХСШ1 про підс. підсум. моніторингу ІІ півр 2022

За 2020/2021 н.р.

н_ХСШ1 підсумковий моніторинг ІІ півр 2021

н_ХСШ1 про підсумки підсум. моніторингу ІІ півр 2021

н_ХСШ моніторинг вересень 2020

ХСШ1_н_підсумки моніторинг І півр 2020

 

за 2019/2020 н.р.

ХСШ 1_н. підсумковий моніторинг ІІпівр 2020

ХСШ1_н_підсумки моніторинг І півр 2019

Наказ підсумковий моніторинг на квітень 2019 (1) Н_про підс. монітор. ІІ півріччя 2019

Наказ моніторинг вересень 2019