На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти, листа Міністерства освіти і науки України від 19.04.2018 № 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», відповідно до навчального плану Комунального закладу «Харківська санаторна школа № 1» Харківської обласної ради (далі – ХСШ № 1) на 2019/2020 навчальний рік, з метою створення і реалізація єдиної, динамічної, перспективної системи конструктивних дій, спільних для педагогів та батьків, спрямованих на розвиток, виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів та забезпечення плавного, природного переходу дитини від позиції дошкільника до позиції молодшого школяра

Спільний план роботи з питань наступності

між дошкільними групами Комунального закладу

«Харківська санаторна школа №1» Харківської обласної ради

Краснокутською гімназією та Качалівською ЗОШ І-ІІІ ступенів

на 2019/2020 навчальний рік

 «Співпраця ЗДО та НУШ: новий зміст освіти»

Організаційно-педагогічна робота

Головною умовою забезпечення наступності у вихованні і навчанні є спрямованість освітнього процесу закладу дошкільної освіти і початкової школи на всебічний розвиток особистості дитини. З огляду на це необхідний зв’язок програм, методів і форм навчання в закладі дошкільної освіти та початкової школи. Елементи освітньої діяльності, що формуються в процесі навчання на заняттях, забезпечують успішність навчання в школі. А шкільне навчання має забезпечити взаємозв’язок, розширення, поглиблення й удосконалення отриманих у закладі дошкільної освіти знань, умінь і навичок. Тільки зацікавленість обох сторін, зробить перехід з закладу дошкільної освіти до початкової школи безболісним і успішним для дитини.

Мета:  організація послідовного переходу від однієї ланки освіти до іншої, що виражається у збереженні та поступовій зміні змісту, форм, методів, технологій навчання і виховання. Збереження цінностей дошкільного дитинства, гуманізація навчання, особистісний підхід, розвиток здібностей вихованців (учнів), створення предметно-розвивального середовища, що в сукупності забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості дітей, формуванню дослідницького ставлення до навколишнього світу.

Завдання:

  • Створення умов, які будуть сприятливі для адаптації до шкільного навчання, емоційного благополуччя, розвитку індивідуальності кожної дитини організації єдиного розвиваючого світу – дошкільної  та початкової освіти;
  • Спрямованість співпраці на особистісно-орієнтовну модель навчання, розвиток критичного мислення у дітей, інтеграцію освітніх напрямків; розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб;
  • Формування загальнолюдських цінностей; підтримка життєвого оптимізму; розвиток самостійності; створення умов для формування у дітей старшого дошкільного віку «дошкільної зрілості», як підґрунтя готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного життя;
  • Реалізація спільних планів заходів щодо забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та загальноосвітньою школою;
  • Розширення фахових знань педагогів, впровадження в освітній процес різноманітних класичних та інноваційних педагогічних технологій, методів і прийомів, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці, раціонально поєднувати вербальні, наочні та практичні методи;
  • Оновлення предметно-розвивального середовища в старшій групі для ознайомлення дітей зі школою;
  • Реалізація інтерактивних форм взаємодії з батьками й громадськістю.

 

План спільних заходів

 

з/п

Зміст роботи Термін Відповідальний Примітка
І. Організаційна робота
1. Укладання угоди про співпрацю дошкільних груп ХСШ№1, початкової ланки ХСШ№1, Краснокутської гімназії та Качалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів листопад

 

Заступник директора з ВР, директор  
2. Обговорення та затвердження плану спільних заходів між дошкільними групами ХСШ№1, початковими ланками  ХСШ№1, Краснокутської гімназії та Качалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 2019/2020  навчальний рік листопад Заступник директора з ВР, директор, заступник директора з НВР  
3. Комплектування перших класів згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» (1999), Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації освітньо-виховного процесу» серпень, 2020 заступник директора з навчально-виховної роботи  
4. Здійснення контролю за рівнем підготовки дітей до школи протягом року Вихователь-методист  
5. Співбесіда із заступником директора з навчально-виховної роботи школи, учителями перших класів за підсумками успішності учнів перших класів (випускників дошкільних груп ХСШ№1) за семестр грудень, 2019

травень, 2020

Заступник директора з ВР, директор, заступник директора з НВР, вихователь-методист  
II. Інформаційно-методичне забезпечення
1. Познайомити вихователів старших груп із програмовими вимогами Державного стандарту початкової освіти (2018 р.), а вчителів – із Базовим компонентом дошкільної (2012 р.)  (Далі – БКДО) та чинними програмами розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» листопад, 2019 Заступник директора з ВР, директор, заступник директора з НВР, вихователь-методист  
2. Оформити інформаційну сторінку для батьків «Батькам майбутніх першокласників» на сайті дошкільних груп ХСШ№1 грудень, 2019 Вихователь-методист  
3. Вивчення нормативно-правових документів з питань освітнього процесу в початковій школі протягом року Заступник директора з ВР, директор, заступник директора з НВР, вихователь-методист  
4. Діагностика адаптаційних процесів учнів першого класу (випускників дошкільних груп ХСШ№1) листопад, 2019

квітень, 2020

практичний психолог дошкільних груп ХСШ №1

 

 
5. Розроблення рекомендацій для батьків майбутніх першокласників листопад, 2019 Вихователь-методист  
6. Вивчення динаміки успішності та розвитку учнів першого класу (випускників дошкільних груп ХСШ№1) протягом року Заступник директора з ВР, директор, заступник директора з НВР, вихователь-методист  
7. Консиліум «Адаптація до умов школи та успішність першокласників-випускників дошкільних груп» березень, 2020 Заступник директора з ВР, директор, заступник директора з НВР, вихователь-методист,

практичний психолог

 
III. Робота з кадрами
1. Організувати відвідування вихователями старших груп уроків у першому класі з метою ознайомлення зі змістом і методикою навчання першокласників протягом року Заступник директора з ВР , вихователі старших груп  
2. Організувати відвідування вчителями випускних класів початкової школи освітнього процесу в дошкільному закладі з метою ознайомлення зі змістом і методикою навчання старших дошкільників протягом року заступник директора з навчально-виховної роботи, учителі початкової школи  
3. Здійснювати спільну роботу щодо виявлення неохоплених дошкільною освітою дітей віком 5-6 років у мікрорайоні з метою залучення їх до навчання в дошкільних груп ХСШ№1  та НУШ серпень-вересень Заступник директора з ВР, директор, заступник директора з НВР, вихователь-методист  
4. Круглий  стіл за участю педагогічних працівників ЗДО та НУШ з питань:

–          «Хто, що і як впливає на дошкільників»

вересень,

2020

квітень,

2020

Заступник директора з ВР, директор, заступник директора з НВР, вихователь-методист, вчителі  
5. Методичний міст:

– «Наступність і перспективність у роботі двох перших ланок освіти»

січень, 2020 вихователі старшої групи,  вихователь-методист  
6. Консультація для вихователів старшої вікової групи: «Готовність дитини до школи: складові успішного навчання» лютий, 2020 Заступник директора з ВР  
IV. Робота з дітьми
1. Участь у лінійці «Свято першого дзвоника», присвяченій початку

навчального року

вересень, 2020 вихователі старшої групи, заступник директора з ВР, вихователь-методист  
2. Екскурсія для дітей старшої групи до школи «Чекає на нас школа, чекає на нас клас»

Мета: ознайомити дітей з приміщенням та навчальними кабінетами початкової ланки ХСШ№1 , Краснокутської гімназії та Качалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Протягом року вихователі старшої групи, , заступник директора з ВР, вихователь-методист  
5. Формування мотиваційної готовності дітей до школи шляхом систематичного використання таких форм роботи:

·     читання літературних творів про школу;

·     бесіди з дошкільниками;

·     знайомство з правилами поведінки в школі;

·     сюжетно-рольові ігри на шкільну тематику

протягом року вихователі  
6. Проведення свята «Новий рік вже ступає на поріг» із залученням учнів початкових класів грудень, 2019 вихователі старшої групи, заступник директора з ВР, вихователь-методист  
7. Участь випускників  в урочистій лінійці  «Свято останнього дзвоника», присвяченій закінченню навчального року травень, 2018 вихователі старшої групи, заступник директора з ВР, вихователь-методист  
8. Виставка малюнків дітей старших груп “Я – майбутній першокласник” травень, 2020 вихователі старшої групи,  вихователь-методист  
9. Конкурс малюнку на асфальті «Світ очима дітей»; жовтень 2019 вихователі старшої групи,  вихователь-методист  
10. Театральний калейдоскоп (перегляд вистав, підготовлених дітьми старшого віку, учнями початкових класів і педагогами) протягом року музичний керівник , вихователі старшої групи, заступник директора з НВР, заступник директора з ВР роботи, учителі  
11. Організувати ремонт іграшок дошкільників учнями школи протягом року вихователі,

вчитель трудового навчання

 
12. Провести День відкритих дверей в дошкільних групах ХСШ№1 для випускників 9-11 класів з метою профорієнтації травень Заступник директора з ВР, директор, вихователь-методист  
V. Робота з батьками
1. Створення інформаційно-педагогічної картотеки для педагогів і батьків щодо підготовки дітей до школи жовтень, 2019 Вихователь-методист  
2. Загальні батьківські збори для батьків дітей майбутніх першокласників (з участю вчителів ЗНЗ) за темою «Сім’я, школа, дитячий садок – суб’єкти педагогічної взаємодії в освітньому процесі» квітень 2019

 

 

 

Заступник директора з ВР, заступник директора з НВР, вихователь-методист,учителі

початкових

класів

 
3. Провести День відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників і вчителів початкової школи вересень, 2020

квітень, 2020

Заступник директора з ВР, вихователь-методист  
4. Запросити представників школи для зустрічі з батьками дітей старшого дошкільного віку на групові батьківські збори листопад 2019

квітень,

2020

Заступник директора з ВР, вихователь-методист  
5. Групові консультації та обговорення питань на батьківських зборах з батьками дітей старшого дошкільного віку щодо підготовки до навчання в школі протягом року педагоги  
6. Анкетування батьків майбутніх першокласників «Чи потрібна вам допомога?» тощо Протягом року педагоги  
7. Залучення батьків до відвідування Дня відкритих дверей для майбутніх першокласників у

школі

згідно з планом роботи ЗНЗ заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з ВР  
8. Оформлення тематичного стенду для батьків: «Поради для батьків майбутніх першокласників» березень, 2020 педагоги  
9. Тренінг з батьками

«Ефективне спілкування батьків з дітьми»

січень 2020 Практичний психолог, вихователі  
 

 

Заступник директора з ВР                                           Воробйова С.В.

Вихователь-методист                                                   Шепелєва Н.В.