На офіційному порталі Уряду оприлюднено розпорядження КМУ від 14 квітня 2021 р. № 366-р “Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року”. Документ розроблено у межах ініціативи Першої леді Олени Зеленської та на виконання відповідного указу Президента України.

Метою стратегії є створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики.

Наразі МОН працює над напрямом освітньої безбар’єрності. Визначено три основні цілі цього напряму:

 • можливість дорослих, молоді та дітей використовувати всі види та форми освіти;
 • задоволення особливих освітніх потреб всіх учасників освітнього процесу;
 • створення інклюзивного освітнього середовища.

Для досягнення стратегічної цілі “Можливість дорослих, молоді та дітей використовувати всі види та форми освіти” визначено завдання щодо розвитку освіти дорослих. Зокрема, з-поміж них: систематизація процесів надання послуг, популяризація центрів надання освітніх послуг та забезпечення умов для фінансування за форматом “гроші ходять за людиною”; створення умов для розвитку національних та міжнародних обмінів, форумів та конференцій для студентів університетів третього віку; забезпечення умов для підготовки андрагогів.

Також завдання щодо розвитку та підтримки інших форм освіти. А саме:

 • забезпечення закладів дошкільної освіти методичними, діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища;
 • забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг в спеціальних закладах загальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закладів освіти зі створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особливими освітніми потребами освіти в освітньому середовищі, наближеному до місця їх проживання;
 • популяризація та підтримка впровадження сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • забезпечення умов громадського сектору для організації навчання, яке не забезпечується інституційною освітою, шляхом популяризації, проведення конкурсів та форумів;
 • розвиток та підтримка кваліфікаційних центрів, що визнають результати здобуття освіти за неформальною освітою, зокрема у надавачів освітніх послуг з громадського сектору;
 • розвиток та підтримка впровадження дуальної освіти шляхом реалізації спільних проєктів освітніх закладів та бізнесу;
 • створення умов для дистанційного навчання у всіх освітніх закладах тощо.

Для досягнення стратегічної цілі “Задоволення особливих освітніх потреб всіх учасників освітнього процесу” передбачено підвищення кваліфікації учасників освітнього процесу та створення безбар’єрних умов під час здобуття освіти. Зокрема – підвищення мотивації до навчання фахівців за професіями “асистент вчителя”, “асистент учня”, створення умов для навчання батьків дітей з особливими освітніми потребами, бібліотечного фонду спеціальної літератури, адаптованої для осіб з порушеннями зору, слуху, ментальними порушеннями та забезпечення харчової безбар’єрності у всіх закладах освіти шляхом запровадження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування.

З-поміж завдань цілі “Створення інклюзивного освітнього середовища” визначено наступні:

 • розроблення критеріїв та запровадження моніторингу доступності та комфорту закладів освіти;
 • розроблення та затвердження стандарту структурування освітнього середовища для осіб з порушенням інтелектуального розвитку;
 • забезпечення доступності всієї інфраструктури освітніх середовищ (гуртожитки, центри дозвілля, бібліотеки, архіви, актові зали тощо);
 • створення умов для забезпечення високого рівня залученості батьків та опікунів до освітнього процесу шляхом пріоритизації відповідних проєктів на конкурсах проєктів для закладів освіти;
 • розроблення та впровадження державної системи раннього втручання;
 • запровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та інтегрування її в систему освіти як сучасне підґрунтя для планування індивідуальних освітніх траєкторій;
 • розроблення та впровадження державної системи раннього втручання;
 • запровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та інтегрування її в систему освіти як сучасне підґрунтя для планування індивідуальних освітніх траєкторій.

Очікуваними результатами реалізації стратегії у напрямі освітньої безбар’єрності для кожної людини є створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя та здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.

Нагадаємо, для удосконалення системи позашкільної освіти та приведення Закону України “Про позашкільну освіту” у відповідність до Закону України “Про освіту” Урядом погоджено відповідний законопроєкт.