На виконання законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Кодекс цивільного захисту України, «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», вимог Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693, (щодо улаштування території (р.ІІ п.3, п.4, п.6), утримання приміщень та обладнання (р.VIІ), дотримання повітряно-температурного режиму (р.VI п.3, п.7), організації харчування (р. ІХ п.1, п.2, п.3 та Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах – п. 1.4, п.1.12, п.1.34, п.1.35), медичного обслуговування (р. ХІ п.9), розпорядку дня і навчання (р. ХІІ п.4), організації фізичного виховання (р. ХІІІ п.3), особистої гігієни дітей (р. ХІV п.2).),  Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України, МОЗ від 17.04.2006 №298/227, Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.09.2020 № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID – 19), листів Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9-219 «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину», з метою створення сприятливих умов для забезпечення проведення оздоровлення, збереження життя і здоров’я дітей з дотриманням правил безпечної поведінки в період відпочинку дітей влітку 2021 року.

Спрямувати діяльність дошкільних груп Комунального закладу «Харківська санаторна школа № 1» Харківської обласної ради під час оздоровчого періоду у 2021 році на забезпечення повноцінного відпочинку й оздоровлення вихованців, організацію змістовного, різноманітного буття з метою створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час літніх канікул, а саме: оздоровлення дітей, забезпечення їхнього відпочинку з дотриманням правил безпеки, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань, уявлень про навколишній світ і самих себе, збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок у процесі різних видів дитячої діяльності: рухової, ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, художньої, предметно-практичної.