ЗВІТ

за результатами проведення

комплексного вивчення стану освітньої роботи:

 якість знань, умінь та навичок дітей середньої групи №3 «Козачата»

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА № 1»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

з 03.10.2022 по 07.10.2022 року.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указ Президента України від 24.02 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», листів Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 №1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій», від 02.04.2022 № 1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні», від 25.04.2022 № 1/4428-22 «Про методичні рекомендації», від 29.03.2022.             № 1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», від 27.07.2022                № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році» та плану роботи КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА № 1» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ на 2022/2023 навчальний рік (далі – КЗ «ХСШ №1» ХОР), в період з 3 жовтня 2022 року по 7 жовтня 2022 року в середній групі №3 «Козачата» було запланована та проведена комплексна перевірка з метою вивчення всебічного й глибокого аналізу методів педагогічного впливу на дітей

Голова комісії: Воробйова С.В. заступник директора з виховної роботи.

Член комісії: Шепелєва Н.В. вихователь-методист.

Мета перевірки: ознайомлення з системою роботи вихователів групи, їх умінні надавати освітні послуги в дистанційному форматі, з методами та формами взаємодії між ними та іншими учасниками освітнього процесу в групі.

Перевіркою було виявлено, що середня група укомплектована дітьми 5-го року життя, в кількості 11 чоловік та педагогами:

  1. Китченко Т.В.- освіта вища педагогічна
  2. Федоренко О.А.- освіта вища педагогічна

Вивчення охоплювало такі питання: (Див. Таблиця 1)

Таблиця 1

Предмет вивчення Аналіз
1

 

Аналіз календарного планування педагогів освітньої діяльності за дистанційною формою навчання
  Наявність плану освітньої роботи В наявності
Дотримання блочно-тематичного принципу з урахуванням режимних моментів Дотримано
Структура планування сітки, планування різних видів діяльності, роботи з батьками на місяць Дотримана
Планування  ранкових зустрічей, ранкової гімнастики, спостереження, використання художнього слова тощо (форма проведення) Планується в повному обсязі
Правильність планування онлайн занять: обсяг (за Санітарним регламентом), відповідність заняття вікові дітей та рівню розвитку, вибір місця проведення онлайн занять (дотримання правил безпеки життєдіяльності) Плануються за посиланнями з інтернет ресурсів

1 раз на тиждень в асинхронному режимі

Посилання на інтернет ресурси під час запланованих заходів, якщо такі були використані, якщо ні то повний опис (назва заходу, тема, мета, матеріал, форма проведення) В наявності
Планування ОБЖД (не менше 3 разів)

Врахування багатоаспектності проблеми. Інтегрування в різні види діяльності. Планування спеціальних занять, змістовність, практична значущість

Планується
Планування ПДД: наявність  пошуково – дослідницьких завдань Планується
Планування СХД: різноманітність, відповідність програми Планується
Планування ігрової діяльності протягом дня (рухливі, дидактичні, сюжетно-рольові, театралізовані, конструктивно-будівельні) (форма проведення) Планується (наявні посилання)
Підготовка вихователя до занять. Проведення занять в ІІ пол.дня (форма проведення) Плануються за посиланнями інтернет ресурсів
Планування роботи з батьками:  змістовність, багатоаспектність (форма проведення) Планується. Відео зустрічі на viber
Планування індивідуальної роботи Планується
Підсумок дня: Оформлення педагогічних висновків їх змістовність та своєчасність Не завжди
ПІБ педагога Вказано
2 Проведення занять з вихованцями та їх батьками в синхронному та асинхронному форматі
  Аналіз онлайн занять Відсутні. Причина: батьки не виходять у встановлений час згідно до режиму та розкладу занять закладу на прямий ефір. За опитуванням батьків ми отримали таку відповідь: ми працюємо, не має можливості виходити у цей час на прямий зв’язок.
Аналіз занять в записі 1 запис заняття

Батькам було надано посилання на запис  авторського заняття

Заняття в записі з дотриманням всіх вимог, а саме: наповнюваність матеріалом, конкретність завдання, чітка та виразна мова педагога

Дотримання вимог Санітарного регламенту (дозування часу) Дозування часу було перевищено для даної вікової групи на 5 хвилин. Причина: вступна частина перевищила ліміт часу
3 Співпраця з батьками
  Використання у роботі з батьками та дітьми основних форм онлайн-комунікацій для надання інформаційно-освітніх та психолого-педагогічних рекомендацій: відеоконференції, форум, чат, блог, електронна пошта, анкетування, соціальні мережі. В роботі з батьками використовується: чат, анкетування, соціальні мережі, а саме: у вигляді голосових чатів, індивідуальних та групових відеочатів, відео звернень де постійно висвітлюється необхідна інформація
Використання електронних платформ Zoom, GoogleMeet, Google Classroom, Microsoft Teams Використовується електронна платформа Zoom
Використання соціальної мережі Viber, Telegram, WhatsApp. Створення груп Робота з батьками проводиться дистанційно через viber та Facebook

За результатами комплексної перевірки вихователям середньої групи №3 «Козачата» з метою удосконалення освітньої діяльності, рекомендовано:

  1. Неухильно дотримуватися вимог нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність закладу з питань щодо дистанційної форми навчання;

Протягом 2022/2023 навчального року

  1. Проводити заняття з вихованцями та їх батьками в синхронному та асинхронному форматі;

Протягом 2022/2023 навчального року

  1. Продовжувати використовувати у роботі з батьками та дітьми основні форми онлайн-комунікацій: відеоконференції, форум, чат, блог, електронна пошта, анкетування, соціальні мережі, а також використовувати електронні платформ Zoom, GoogleMeet, Google Classroom, Microsoft Teams та соціальні мережі Viber, Telegram, WhatsApp. для надання інформаційно-освітніх та психолого-педагогічних рекомендацій.

Протягом 2022/2023 навчального року

 

 

Заступник директора з виховної роботи                                     С. ВОРОБЙОВА

Вихователь-методист                                                           Н. ШЕПЕЛЄВА.