На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указ Президента України від 24.02 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», листів Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 №1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій», від 02.04.2022 № 1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні», від 25.04.2022 № 1/4428-22 «Про методичні рекомендації», від 29.03.2022.             № 1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», від 27.07.2022                № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році», від 22.03.2023 № 1/3991 «Про дотримання правил безпеки під час освітнього процесу в закладах освіти»,  відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33, листів Міністерства освіти і науки України від 14.02.2019  №1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» та відповідно до плану КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА№ 1» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – КЗ «ХСШ №1» ХОР) на 2022/2023 навчальний рік, в період з 17.04.2023 по 21.04.2023 року в дошкільних групах КЗ «ХСШ №1» ХОР був запланований та проведений тематичний Тиждень безпеки дитини та Дня ЦЗ з урахуванням безпекової ситуації за допомогою дистанційної форми навчання з метою забезпечення якісного проведення заходів щодо збереження життя і здоров’я дітей та дотримання правил безпечної поведінки за межами закладу та запобігання потенційним загрозам та наслідкам, які можуть бути спричинені під час загрози виникнення надзвичайної ситуації воєнного характеру або терористичного акту

Протягом даного періоду здійснювався контроль щодо створення безпечних умов проведення Тижня безпеки дитини та Дня ЦЗ в дошкільних групах та забезпечувався контроль за дотриманням правил та заходів безпеки під час проведення Тижня безпеки дитини та Дня ЦЗ, а саме:

Заступником директора з виховної роботи ВОРОБЙОВІОЮ С.В

  1. проводиться роз’яснювальна робота з відповідних інструктажів та тренувань для всіх учасників освітнього процесу (здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників) з питань техногенно-екологічної безпеки;
  2. тримається на постійному контролі питання щодо належного стану роботи систем пожежної сигналізації та екстреного інформування про виникнення надзвичайної ситуації воєнного характеру або терористичного акту;
  3. була проведена перевірка захисних споруд цивільного захисту, а саме найпростішого укриття з урахуванням укриття всіх учасників освітнього процесу, а також доступності цих споруд і укриттів для осіб з інвалідністю;
  4. організувано приведення наявних евакуаційних шляхів у відповідність до норм законодавства, встановлення покажчиків руху та табличок біля входу до захисних та інших споруд, призначених для укриття учасників освітнього процесу.

За результатами тематичного вивчення стану організації безпеки життєдіяльності в дошкільних групах КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА №1» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ в період з 13.02.2023 р. по 24.02.2023 р було встановлено, що у разі виникнення НС проводиться оповіщення всіх учасників освітнього процесу про межі поширення, наслідки, способи та методи захисту, а також про дії у зоні можливої надзвичайної ситуації відповідно до алгоритму дій та інструкцій з безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану. Розроблений план заходів консультативної, методичної, організаційно-педагогічної, психологічної роботи з вихованцями та їх батьками у період військовий дій. Організовано зворотний зв’язок з педагогами та батьками вихованців через електронну пошту та інші соціальні мережі, засоби зв’язку. Проводиться певна агітаційно-роз’яснювальна робота в дистанційному форматі з вихованцями та їх батьками про необхідність дотримання правил дорожнього руху, пожежної безпеки, правил з електробезпеки, попередження загибелі дітей на воді, попередження падінь, отруєнь, укусів комах, змій та вибухонебезпечних предметів тощо.

Використання інструменту «теплової матриці» дало нам змогу швидко визначити проблеми розвитку у конкретній сфері (компоненті) рівня дотримання вимог безпеки життєдіяльності виховання та охорони праці працівників закладу і тим самим спрямувати зусилля на їх подолання. Зокрема, в цьому конкретному випадку видно, що нам потрібно звернути увагу насамперед на «жовті» та «червоні» зони індикаторів, якщо такі є.

То ж за допомогою «теплової матриці» був визначений найбільший ризик, що заважає реалізації цілей освітньої діяльності в закладі, пов’язаний в першу чергу відсутністю бомбосховища в дошкільних групах КЗ «ХСШ №1» ХОР.

Для проведення Тижня безпеки дитини та Дня ЦЗ вихователем-методистом Шепелєвою Н.В. був підготовлений план заходів та надані вихователям методичні рекомендації щодо планування та проведення заходів в синхронному та асинхронному форматі.

Педагогами дошкільних груп в календарному плануванні освітньо-виховної роботи були передбачені освітні заходи щодо організації безпеки життєдіяльності вихованців та їх батьків у формі он-лайн: бесід, вікторин, конкурсів, творчих робіт, уявних мандрівок, інсценізацій, рольових і сюжетних, дидактичних і рухливих ігор відповідно до матеріалів ЮНІСЕФ та рекомендацій МОН України тощо. Був запланований та проведений цикл занять з безпеки життєдіяльності згідно до плану, які були висвітлені на сайті закладу та у групі «Пролісок» (дошкільні групи) КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА №1» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ на Facebook https://www.facebook.com/groups/294628604571524/. Постійно проводиться відповідна роз’яснювальна робота з вихованцями та батьками в он-лайн режимі щодо дотримання правил безпечної поведінки. А  саме: з батьками вихованців дошкільних груп КЗ «ХСШ №1» ХОР проводяться індивідуальні консультації, бесіди, з питання щодо попередження дитячого травматизму через viber, messenger, facebook; на власних веб сайтах педагогів, у групі «Пролісок» на facebook та на сайті закладу постійно оновлюється інформація щодо попередження різних видів травмування дітей, рекомендації, пам’ятки для батьків щодо виховання у дітей відповідальності за свою безпеку: «Дбаємо про здоров’я нашої малечі», «Дитина одна вдома», «Небезпека від вогню, «Обережно! Міни», «Обережно! Гриби», «Дисципліна дорослих на вулиці – запорука безпеки дитини»», «Небезпечні ситуації на дорогах, хто їх створює», «Права та обов’язки батьків», «Права дитини», «Як захиститися від коронавірусу» тощо.

Для якісного надання освітніх послуг були використанні такі інтернет покликання та ресурси зв’язку: BezMin.info; Безкоштовна психологічна допомога для запитів, спровокованих війною UkrEdnist тощо

Педагогічні працівники дошкільних групах КЗ «ХСШ №1» ХОР спроможні повноцінно надавати освітні, інформаційні, консультаційні послуги сім’ям, які виховують дітей дошкільного віку. Саме тому питання організації комунікації з учасниками освітнього процесу посідає ключове місце.

В умовах військових дій найбільшої актуальності набувають системи комунікації з дітьми, їхніми батьками, що дає змогу встановити швидкий обмін інформацією, мобільність зворотного зв’язку. Тож у освітній діяльності для надання якісних освітніх послуг використовується синхронне і асинхронне навчання з дітьми та їх батьками з використанням сервісів та інструментів комунікації в он-лайн-режимі з питань щодо створення спільнот в соціальних мережах Viber, Telegram, WhatsApp та з використанням електронних платформ Google Meet, Zoom з метою надання інформаційно-освітніх та психолого-педагогічних послуг тощо.

Педагогами дошкільних груп КЗ «ХСШ №1» ХОР тісно налагоджена система взаємодії з батьками вихованців з метою надання певних рекомендацій з питань організації освітньої діяльності вдома.

Основні цілі та завдання, які були поставлені, а саме: використання сучасних ІК технологій (дистанційних технологій в режимі реального часу) для збереження життя і здоров’я дітей та дотримання правил безпечної поведінки, вважати виконаними.

Всі педагоги показали якісну підготовку та педагогічний професіоналізм.

На разі настав час фактично застосувати набуті нами  поглиблені  теоретичні знання та  практичні уміння щодо дій у надзвичайних ситуаціях під час проведення Тиждень безпеки дитини та Дня ЦЗ в дошкільних групах закладу. Для ефективної взаємодії та оптимального зворотнього зв’язку всіх працівників закладу, через соціальну мережу Viber  створено групу «Робочі питання», здійснюється інформаційна підтримка та психологічний супровід всіх учасників освітнього процесу.

Для працівників закладу та батьків  в он- лайн форматі на сайті закладу заступником директора з ЦЗ та фахівцями  здійснюється постійне оновлення  фото- та відеоматеріалів, схем, порад, брошур, інформації про межі поширення, наслідки, способи та методи захисту, а також про дії у зоні можливої надзвичайної ситуації відповідно до алгоритму дій та інструкцій з безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану.