ЗВІТ

за результатами тематичного вивчення стану організації безпеки життєдіяльності в дошкільних групах КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА №1»

 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ з 13.02.2023 р. по 24.02.2023 р

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 №54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за № 154/34437) (далі – Порядок), наказу Державної служби якості освіти України від 30.211. 2020 «Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти», листів Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 №1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій», від 02.04.2022 № 1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні», від 25.04.2022 № 1/4428-22 «Про методичні рекомендації», від 29.03.2022 № 1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», від 27.07.2022 № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році», від 14.02.2019  №1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» та плану роботи КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА №1» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – КЗ «ХСШ № 1» ХОР) на 2022/2023 навчальний рік в період з 13.02.2023 р. по 24.02.2023 р. було організоване тематичне вивчення стану організації безпеки життєдіяльності з урахуванням безпекової ситуації за допомогою дистанційної форми навчання в дошкільних групах КЗ «ХСШ № 1» ХОР, з метою підвищення якості організації освітнього процесу та якості стану організації безпеки життєдіяльності в закладі, а саме: створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої особистості, виховання основ безпечної поведінки дітей у різних життєвих ситуаціях, підготовка дошкільників до реального життя, свідоме розуміння дітьми цінностей власного життя та здоров’я тощо

Голова комісії: Воробйова С.В. заступник директора з виховної роботи.

Член комісії: Шепелєва Н.В. вихователь-методист.

Сьогодення внесло корективи в освітянське життя та незмінним лишилося те, що усі ми маємо працювати заради наших дітей. Робота кожного наразі надзвичайно важлива. У стані війни діти дошкільного віку належать до найвразливішої категорії населення. Перебуваючи в небезпеці, в тривалому стресовому стані, дитина позбавлена нормальних умов для розвитку та освіти. Через відчуття тривоги, напруги, страху, невизначеності ускладнюється процес повноцінної соціалізації дитини.

Для підвищення якості організації освітнього процесу та якості стану організації безпеки життєдіяльності в дошкільних групах КЗ «ХСШ № 1» ХОР було заплановане та проведене тематичне вивчення стану організації безпеки життєдіяльності з урахуванням безпекової ситуації за допомогою дистанційної форми навчання.

Питання, що підлягали перевірці:

  1. Оцінка рівня дотримання вимог безпеки життєдіяльності виховання та охорони праці працівників в дошкільних групах КЗ «ХСШ №1» ХОР
  2. Уміння вихователів в дистанційному форматі організовувати роботу питань щодо формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників, визначення місця організації безпеки життєдіяльності дітей у календарних планах вихователів.
  3. Рівень сформованості показників компетентності дітей дошкільного віку з безпеки життєдіяльності відповідно до вимог БКДО (2021).
  4. Здійснення інформаційної підтримки та психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану.
  5. Робота з сім’ями вихованців з організації безпеки життєдіяльності дітей.

Організація освітнього процесу в дошкільних групах КЗ «ХСШ №1» ХОР здійснюється відповідно до нормативно – правових актів, які регламентують діяльність КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА №1» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ. Відповідно до листа  МОН від 27.07. 2022 № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році», наказу КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА №1» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – КЗ «ХСШ №1» ХОР) від 31.08.2022 № ____ «Про організацію освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році», у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА №1» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ у 2022/2023 навчальному році, освітній процес організований з використанням технологій дистанційного навчання з урахуванням безпекової ситуації.

У разі виникнення НС проводиться оповіщення всіх учасників освітнього процесу про межі поширення, наслідки, способи та методи захисту, а також про дії у зоні можливої надзвичайної ситуації відповідно до алгоритму дій та інструкцій з безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану. Розроблений план заходів консультативної, методичної, організаційно-педагогічної, психологічної роботи з вихованцями та їх батьками у період військовий дій. Організовано зворотний зв’язок з педагогами та батьками вихованців через електронну пошту та інші соціальні мережі, засоби зв’язку.

З поліпшення профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму та на виконання плану КЗ «ХСШ №1» ХОР на 2022/2023 навчальний рік в дошкільних групах були заплановані та проведені такі тематичні тижні:

  • Тиждень здоров’я за темою: «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати» (вересень 2022);
  • Тиждень безпеки дитини та Дня ЦЗ за темою: «Тиждень безпеки дитини» (жовтень 2022);
  • Тиждень безпеки дорожнього руху за темою: «Безпечний рух на дорозі – безпека життя» (листопад 2022);
  • Тиждень з правового виховання за темою: «Права та обов’язки громадянина України» (грудень 2022).

В закладі обладнано тематичні стенди і наочну агітацію з дорожньої, пожежної безпеки, цивільної оборони.

Проводиться певна агітаційно-роз’яснювальна робота в дистанційному форматі з вихованцями та їх батьками про необхідність дотримання правил дорожнього руху, пожежної безпеки, правил з електробезпеки, попередження загибелі дітей на воді, попередження падінь, отруєнь, укусів комах, змій та вибухонебезпечних предметів тощо.