На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указ Президента України від 24.02 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 №54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за № 154/34437) (далі – Порядок), Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33, листів Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 №1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій», від 02.04.2022 № 1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні», від 25.04.2022 № 1/4428-22 «Про методичні рекомендації», від 29.03.2022.             № 1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», від 27.07.2022                № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році» та плану роботи КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА №1» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – КЗ «ХСШ № 1» ХОР) на 2022/2023 навчальний рік  в період з 03.10.2022 по 14.10.2022 дистанційно провести тематичне вивчення рівня мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку в старшій групі №1 «Пізнайко» відповідно до вимог БКДО за інваріантним складником освітнього напряму «Мовлення дитини»з метою визначення рівня щодо сформованості мовленнєво-комунікативної компетенції в дітей старшого дошкільного віку

;