На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 №54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за № 154/34437) (далі – Порядок), наказу Державної служби якості освіти України від 30.211. 2020 «Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти», листів Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 №1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій», від 02.04.2022 № 1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні», від 25.04.2022 № 1/4428-22 «Про методичні рекомендації», від 29.03.2022 № 1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», від 27.07.2022 № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році», від 14.02.2019  №1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» та плану роботи КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА №1» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – КЗ «ХСШ № 1» ХОР) на 2022/2023 навчальний рік з метою підвищення якості організації освітнього процесу та якості стану організації безпеки життєдіяльності в закладі, а саме: створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої особистості, виховання основ безпечної поведінки дітей у різних життєвих ситуаціях, підготовка дошкільників до реального життя, свідоме розуміння дітьми цінностей власного життя та здоров’я тощо організувати тематичне вивчення стану організації безпеки життєдіяльності в дошкільних групах КЗ «ХСШ № 1» ХОР з урахуванням безпекової ситуації за допомогою дистанційної форми навчання.

План-графік

проведення тематичного вивчення у дистанційному форматі

стану організації безпеки життєдіяльності в дошкільних групах

 КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА №1» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

з 13.02.2023 р. по 24.02.2023

№ з/п Питання контролю Методи контролю Зміст контролю Термін виконання Відпові-дальні Перевіря-ючий
1 Планування роботи з дітьми Аналіз плану Доцільність, системність планування

Індивідуальна робота з дітьми

з 13.02.2023 р. по 24.02.2023 Вихователі груп Вихователь-методист
2 Знання, уміння, навички дітей Спостереження та аналіз занять, режимних моментів Оцінка розвитку знань умінь та навичок дітей щодо формування БЖД з 13.02.2023 р. по 24.02.2023. Вихователі груп Вихователь-методист
3 Знання, уміння, навички педагогів Бесіди з вихователями

Аналіз занять

Спостереження за роботою вихователів (viber)

Тестування і самоперевірка

Знання педагогами нормативно-правових документів, що регламентують діяльність дошкільного закладу з питань щодо стану організації безпеки життєдіяльності, а саме: створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості; формування елементарної компетенції з питань безпеки в дітей дошкільного віку відповідно до БКДО (2021); виховання основ безпечної поведінки дітей у різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки в дорослих, відповідного ставлення до життя та здоров’я малят; підготовка дошкільників до реального життя, насиченого різними подіями, непередбачуваними ситуаціями тощо; свідоме розуміння дітьми цінностей власного життя та здоров’я; формування поняття про стихійні природні явища (землетрус, повінь, буря, ожеледиця, гроза, град, тощо) та ознайомлення з природою їх виникнення, характерними ознаками, негативними наслідками для природи та людини; формування чуття небезпеки щодо вогню, струму, уміння дотримуватися правил протипожежної безпеки, швидко знаходити правильний вихід у небезпечній ситуації; уміння обережно поводитися з ліками та хімічними речовинами; формування поняття про небезпечні для життя людини отруйні рослини, ягоди, уміння розпізнавати їх у природному оточенні, правильно поводитися з ними; уміння дітей надавати собі та постраждалим першу допомогу у разі травм, нещасних випадків, що трапляються на вулиці, у дворі, у побуті; свідомо виконувати обов’язкові правила поведінки в умовах загрози та виникнення НС, знання дій під час сигналу «Повітряна тривога» тощо

Ефективність методів та прийомів у роботі з дітьми.             Доцільність та ефективність  обраних педагогами форм та методів організації з питань безпеки життєдіяльності

з 13.02.2023 р. по 24.02.2023. Вихователі груп Вихователь-методист
4 Створення умов*

В умовах роботи of-line

Вивчення предметно-розвивального середовища Методичне забезпечення Наявність наочних посібників, дидактичних, рухливих, малорухливих ігор з тематики БЖД

Куточки БЖД

Підбірка конспектів занять, ігор, вправ, художньої літератури з БЖД Наповнюваність, якість обладнання для: ПДД. спостережень, трудової та ігрової діяльності тощо                  Дотримання заходів безпеки для збереження здоров’я дітей

з 13.02.2023 р. по 24.02.2023.

 

Вихователі груп Вихователь-методист
5 Робота з батьками Аналіз документації Форми роботи з батьками Просвітницькі on-line заходи для батьків

Батьківська самоосвіта

Наочна педагогічна пропаганда

з з13.02.2023 р. по 24.02.2023 Вихователі груп Вихователь-методист