Відповідно до річного плану Комунального закладу «Харківська санаторна школа №1» Харківської обласної ради  та наказів від 04.08.2020 №          «Про проведення конкурсу-огляду підготовки дошкільних груп ХСШ №1 до нового навчального року», від 28.08.2020 №    «Про затвердження рішення педагогічної ради від 28.08.2020»  30 вересня 2020 року був проведений повторний конкурс-огляд дошкільних груп щодо підготовки їх до нового навчального року з метою створення умов для оптимальної організації освітньої діяльності та розвитку вихованців закладу, визначення рівня підготовки групових приміщень до нового навчального року.

30.09.2020 р комісією було оглянуто всі вікові групи на предмет виявлення якості створення відповідних санітарно – гігієнічних, естетичних, побутових, безпечних умов для життєдіяльності дошкільників.

Склад комісії: Голова комісії: заступник директора з виховної роботи Воробйова С.В., члени комісії: вихователь – методист Шепелєва Н.В., вчитель-логопед  Комар Т.В., практичний психолог Молчан Т.О., вихователь Китченко Т.В..

Майже всі групи в повному обсязі відповідають даним критеріям, це

 • Оформлення груп (естетичність, інноваційність, відповідність віку, доступність) відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693;
 • Наявність умов для дотримання санітарно – гігієнічного режиму з дотриманням вимог відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693 та постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID – 19);
 • Забезпечення охорони життя і здоров’я дітей відповідно до вимог листа МОН України від14.02.2019 р. №1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти»;
 • Наявність умов для організації фізичного розвитку і оздоровчої роботи відповідно до вимог листа МОН України від 02.09.2016 р. №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»;
 • Планування і документація вихователя відповідно до наказу МОН України від 01.10.2012 №1059 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах» та Номенклатури справ КЗ «Харківська санаторна школа №1» ХОР  на 2020 рік;
 • Стан предметно-ігрового розвивального середовища відповідно до вимог наказу МОН України від 19.12.2017 р. № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»;
 • Робота з батьками відповідно до вимог листів МОН України: від 11.10.2017 р. «Методичні рекомендації щодо організації взаємодії ЗДО з батьками», від 23.04.2020 р. 1/9-219 «Щодо організації роботи ЗДО під час карантину»;
 • Методична література відповідно до листа МОН України від 22.07.2020 № 1/9-394 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у закладах освіти у 2020/2021 н.р.»;
 • Стан групової ділянки відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693.

Найкраще створені: предметно-ігрове розвивальне середовище в групах №2 «Сонечко» та №1 «Пізнайко» та куточки з організації фізичного розвитку і оздоровчої роботи з вихованцями в усіх вікових групах. В усіх групах дотримано умови санітарно – гігієнічного режиму роботи закладу.

Для роботи театралізованого гуртка в середній та старшій групі, була придбана в КВНЗ «ХАНО» парціальна програма з театралізованої діяльності «Театралізована діяльність як засіб розвитку творчих здібностей дітей раннього та дошкільного віку». А також придбана в кожну групу парціальна програма  «Скарбниця моралі» (видання 2-ге оновлене зі змінами і доповненнями) (лист Інституту модернізації змісту освіти від 08.11.2019 р. № 22.1/12-Ґ-1054) з метою формування етичних уявлень, розвитку моральної свідомості та саморегуляції, гуманних почуттів та емоцій, моральних якостей тощо.

Матеріально-технічне забезпечення дошкільних груп є відповідним до вікових критеріїв (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693) та відповідає вимогам щодо охорони життя і здоров’я дітей  (лист МОН України від14.02.2019 р. №1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти»)

Під час огляду груп  комісією  також були виявлені такі недоліки, а саме:

– не в усіх групах стан предметно-ігрового розвивального середовища відповідає вимогам Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017р. №1633) (групи № 4, №3);

– не оновлене маркування меблів (група №1);

– календарно-тематичне планування освітньої роботи на вересень 2020року оформлене не в повному обсязі (групи №1, №2, №3);

За результатами перевірки, комісією було прийняте рішення провести повторну перевірку з метою усунення виявлених недоліків.

А саме:

 1. Вихователям І молодшої групи №3 «Козачата», середньої групи №4 «Капітошка»:

1.1 Поповнити предметно – ігрове середовище у групах приділяючи особливу увагу якості матеріалів, з яких виготовлене обладнання, та правилам добору іграшок, їх відповідності санітарно-гігієнічним нормам та віку дітей.

До 15.10.2020

При цьому обов’язково керуватися:

 • Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234;
 • Технічним регламентом безпечності іграшок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 151;
 • Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017 № 1633;

1.2. Удосконалити куточки:

– сюжетно-рольових ігор відповідно віку дітей в усіх вікових групах, які відповідатимуть віку дітей, які будуть динамічними (видозмінюватимуться відповідно віку дітей), мобільними (пересуватимуться з одного центру в інший) та будуть у вільному доступі для дітей.

До 15.10.2020

 1. Вихователям всіх вікових груп:

2.1.Оновлювати інформаційні куточки для батьків відповідною інформацією та відповідною тематикою. Працювати в дистанційному режимі використовуючи засоби інтернет зв’язку.

Протягом навчального року

2.2. Систематизувати ділову документацію вихователя відповідно до вимог та Номенклатури справ.

До 15.10.2020

3.Вихователям ІІ молодшої групи №1 «Пізнайко»:

3.1. Оновити маркування на меблях.

До 15.10.2020

 1. Вихователям групи №2 «Сонечко»:

4.1. Поновити картотеку дидактичних ігор

До 15.10.2020

 1. Провести повторний огляд дошкільних груп з метою усунення виявлених недоліків та створення умов для оптимальної організації освітньої діяльності та розвитку вихованців закладу.

16.10.2020

 

Склад комісії:

Голова комісії:

Заступник директора з виховної роботи                            Воробйова С.В.

Члени комісії:

вихователь – методист                                                          Шепелєва Н.В

вчитель-логопед                                                                       Комар Т.В.

практичний психолог                                                             Молчан Т.О.

вихователь                                                                                  Китченко Т.В..