На виконання Указу Президента України від 30.01.2020 № 31/2020 «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 №54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за № 154/34437) (далі – Порядок), відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та плану роботи Комунального закладу «Харківська санаторна школа №1» Харківської обласної ради на 2020/2021 навчальний рік з метою формування у вихованців дошкільних груп Комунального закладу «Харківська санаторна школа №1» Харківської обласної ради (далі – ХСШ №1) належного рівня математичної компетентності вперіод з 05.10.2020 по 16.10.2020 в старшій групі №2 «Сонечко» проводиться тематичне вивчення рівня сформованості у дітей старшого дошкільного віку елементарних логіко-математичних понять, що визначені БКДО в освітній лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»