/Files/images/2017-2018nr/veresen/Изображение 533 фото.jpg

Вихователь-методист дошкільних груп ХСШ №1

Шепелєва Наталія Володимирівна

ЖИТТЄВЕ КРЕДО: “СКІЛЬКИ Б ТИ НЕ ЖИВ, УСЕ ЖИТТЯ СЛІД НАВЧАТИСЯ”

Більш детальну інформацію ви можете отримати ТУТ: wym-1505984926348

Є членом Тренінгового центру “Сертифіковані українські технології освіти” Прогресивна рада освітян, on-line – асоціація для освітян України (далі – СУТО ПРО)

Була членом ТТК на базі КВНЗ “ХАНО” який працював над розробкою методичного посібника “Трудове виховання дошкільників”/Files/images/2018_19/listopad/IMG_20181107_093529.jpg

(СХВАЛЕНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЗДО КОМІСІЄЮ З ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ МОН УКРАЇНИ (ЛИСТ ІМЗО ВІД 28.11.2017 №21.1/12-Г-799)

Осередком здійснення освітнього процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет, програмно-методичне забезпечення та оснащення якого відповідає сучасним вимогам та нормам. 

Для забезпечення вільного пошуку педагогами необхідних навчально-методичних матеріалів систематизовано  інформаційний та дидактичний фонди методичного кабінету і створено картотеку, завданням якої є допомога педагогам у підборі необхідного матеріалу чи літератури.

Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані за розділами програми, розташовані для зручного використання.

Для забезпечення вільного доступу та швидкого орієнтування у наповненні методичного кабінету всі матеріали згруповані за окремими розділами:

–    нормативно-правові документи (Закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України);

–    галузеві нормативно-правові та інструктивно-методичні документи, що регламентують діяльність дошкільного закладу (накази, розпорядження, листи, рекомендації, положення Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та інші нормативно-правові акти);

–    Базовий компонент дошкільної освіти, комплексні та парціальні програми, рекомендовані МОН України;

–    науково-методична література (педагогічна, психологічна, методична);

–    добірка фахових періодичних видань (газети, журнали);

–    навчальні видання з дошкільної освіти;

–    бібліотека художньої літератури для дітей (з програмовими творами);

–    довідкова і енциклопедична література (довідники, словники, енциклопедії);

–    педагогічний досвід роботи дошкільних навчальних закладів міста, району, області, країни;

–    методичні розробки консультацій для педагогів і батьків (педагогічного, методичного, психологічного, медичного, дефектологічного змісту тощо); матеріали проведення семінарів, практикумів, тренінгів, круглих столів, ділових ігор та інших форм методичної роботи з кадрами;

–    зразки планування освітньої роботи з дітьми за різними моделями;

–    методичні розробки різних форм організації дитячої життєдіяльності (свят, розваг, походів за межі дитячого садка, ігор, дослідно-пошукової діяльності, навчально-пізнавальних занять та ін.);

–    банк інноваційних педагогічних технологій;

–    зразки ігрових та дидактичних матеріалів, посібників;

–    картотека наочних засобів розвитку і навчання (репродукції картин, альбоми, ілюстрації, фотоматеріали, схеми, таблиці, муляжі, аудіо та відеоматеріали, електронні засоби навчання тощо) із зазначенням місця їх розташування;

–    матеріали діагностики та моніторингу педагогів, дітей;

документація вихователя-методиста, що визначена відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

Методичний кабінет оснащено комп’ютерами, ксероксами, принтерами, мультимедійною системою. Складено графік роботи методичного кабінету. Ведеться облік використання матеріалів кабінету  педагогами закладу.  Для зручності у роботі є книга обліку (посібників, ігрового, дидактичного  обладнання тощо).

Успіх роботи закладу дошкільної освіти багато в чому залежить від рівня професійно-педагогічної компетентності вихователів. Тому головне в науково-методичній роботі закладу дошкільної освіти − надання систематичної, своєчасної і достатньо практичної допомоги вихователям.

Завдання вихователя-методиста – знайти доступні і водночас ефективні методи підвищення педагогічної майстерності, які спонукатимуть вихователів  підвищувати свій фаховий рівень без спонукання «зверху», сприятимуть збагаченню їх педагогічного досвіду, формуватимуть у них навички самостійного аналізу власної професійної компетентності. Вимоги до особистісних і фахових якостей вихователя постійно зростають, що потребує удосконалення та урізноманітнення форм методичної роботи. У закладах дошкільної освіти для підвищення професійного рівня педагогічних працівників  використовуються  три  групи  форм  організації методичної  роботи: колективні, групові, індивідуальні.

До найпоширеніших форм методичної роботи відносимо такі: методичні об’єднання теоретичний семінар семінар-практикум тренінг майстер-клас огляд-конкурс творчий звіт ярмарок педагогічних ідей клуб ділова гра консультація колективний перегляд методичний міст ток-шоу.

Індивідуальні форми методичної роботи

Індивідуальні форми методичної роботи спрямовані на методичне самовдосконалення  та формування індивідуальної, авторської, високоефективної системи педагогічної діяльності кожного вихователя дитячого садка.

Такі форми організації методичної роботи дають змогу педагогові самостійно працювати над підвищенням свого фахового рівня та  розробити власну програму самовдосконалення, яка враховуватиме його професійні потреби та інтереси. Для ефективної організації методичної роботи в закладі дошкільної освіти враховуйте рівень професійної підготовки педагогів. Важливою умовою успішної діяльності як вихователів, так і закладу загалом, є  чітке, конкретне планування методичної роботи.

Перед тим як розпочинати методичну роботу з педагогом, проведіть діагностування: опитування, анкетування чи індивідуальну бесіду. Це допоможе визначити, яка проблема йому цікава або в чому він зазнає труднощів. Лише після цього складіть план індивідуального професійного самовдосконалення. Під час індивідуальної методичної роботи допомагати педагогам:

-підготуватися до участі в роботі методичних об’єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань

-розв’язувати проблеми, пов’язані з удосконаленням освітньої діяльності

-проводити експериментальні дослідження

-знаходити літературу з провідної теми самоосвіти.

Індивідуальна методична робота буде ефективною лише в тому разі, якщо педагог добровільно прагнутиме самовдосконалення.

Найпоширеніші індивідуальні форми методичної роботи:

самоосвіта

консультування вивчення перспективного педагогічного досвіду

атестація

курси підвищення кваліфікації.

Самоосвіта 

   Це найефективніша індивідуальна форма здобуття педагогами нових знань, умінь і навичок шляхом самостійних занять на робочому місці чи поза ним. Ознайомлювати вихователів із сучасними аспектами професійного розвитку, роз’яснюйте їм законодавчі тонкощі, підказуйте правильні методи, прийоми та шляхи саморозвитку.

У процесі самоосвіти педагоги: опрацьовують в бібліотеках літературу, пов’язану з їх практичною діяльністю беруть участь у конференціях, тренінгах, науково­практичних семінарах консультуються у досвідчених спеціалістів вивчають перспективний педагогічний досвід ведуть власну картотеку з обраної ними проблеми працюють з банком діагностичних і корекційно­розвивальних програм в районних методичних центрах тощо.

Ефективність самоосвіти залежить від того, наскільки педагог буде систематичним і послідовним у своїх стараннях, чи ускладнюватиме поступово зміст і форми роботи над собою.

Не менш важливі принципи організації самоосвіти – взаємозв’язок наукових і методичних знань у самоосвітній підготовці вихователів та відповідність змісту самоосвіти рівню підготовки педагога, його інтересам і вподобанням.

Консультування

Серед багатьох форм індивідуальної методичної роботи, які застосовуються у закладах дошкільної освіти, провідне місце посідає консультування педагогів. Практика показує, що корисна порада чи вчасно проведена консультація здатна скорегувати роботу педагога, направити її в раціональне русло. Тож надавайте консультації вихователям з основних напрямів роботи педагогічного колективу, з актуальних проблем педагогіки, а також за їхніми індивідуальними запитами. Основні консультації плануйте в річному плані закладу освіти, індивідуальні проводьте за необхідністю. Потреба в їх наданні виникає спонтанно, тож відповідальність за якість їх проведення покладена на вихователя­методиста і залежить від його педагогічної інтуїції та професійної компетентності.

Вивчення перспективного педагогічного досвіду

Вивчення перспективного педагогічного досвіду дає змогу відшукати нові підходи до роботи з дітьми, виокремити їх із масової практики. Крім того, ця робота пробуджує ініціативу, творчість, сприяє удосконаленню професійної майстерності педагогів. З огляду на це щорічно в межах методичної роботи організовуйте відкриті покази, на яких педагоги презентуватимуть свій кращий досвід роботи в одному з напрямів дошкільної педагогіки. Якщо в процесі планового вивчення роботи конкретного педагога ви відмічаєте високі результати в реалізації програми, значні досягнення в навчанні та вихованні дошкільників, то розробіть систему відвідувань для вивчення досвіду його роботи. Це дає змогу впевнитися, що здобуті успіхи є результатом систематичного використання вихователем цікавих ефективних прийомів, тобто позитивні результати у діяльності педагога є не випадковими, а стабільними. Етапи вивчення перспективного педагогічного досвіду: етап дослідження (анкетування, спостереження, бесіда) етап аналізу (відбір кращого досвіду із представленого за відповідними критеріями) етап візуального сприймання (ознайомлення з матеріалами досвіду). Вивчення кращого досвіду педагогів дає змогу розв’язати низку завдань, таких як: цілеспрямоване накопичення педагогічних матеріалів аналізування результатів діяльності у відповідному напрямі освітньої роботи опис взаємозв’язаної роботи всіх спеціалістів дитсадка підготовка закладу до державної атестації менеджмент і маркетинг навчального процесу. Організовуючи систему методичної роботи з упровадження перспективного педагогічного досвіду, насамперед проаналізуйте наявність умов для реалізації роботи та продумайте їх поліпшення. Зокрема, збагачуйте предметно­розвивальне середовище дошкільного закладу, удосконалюйте науково­методичне забезпечення освітнього процесу. Із вихователями, які впроваджуватимуть педагогічний досвід, складіть план роботи, що передбачає вивчення перспективного досвіду, теорії питання і складання перспективного плану впровадження досвіду, тобто визначення форм і видів роботи, якими буде користуватися педагог.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2182-metodichna-robota-v-zaklad-doshklno-osvti

До уваги педагогів та батьків!

Набори для експериментів та творчості

Дитячі набори для творчості та експериментів як найкращий спосіб дослідження навколишнього світу

Набори для експериментів та творчості

Намагаєтеся знайти у своєї дитини приховані таланти? Чи вважаєте, що у вашій родині з’явився маленький геній? Зробити такі грандіозні відкриття і внести приємну різноманітність у дитяче дозвілля допоможуть набори для творчості. Після того як дитина освоїть їх, можна переходити до складніших речей – наборів для проведення найпростіших фізичних і хімічних експериментів.

Навіщо це потрібно?

Дитячий мозок здатний засвоювати безліч нової інформації. Тому творчі заняття допомагають задовольнити потяг до пізнання навколишнього світу та його основних законів. Набори для творчості й експериментів бувають різними за ціновою категорією, тематикою та рівнем складності. На думку вихователів і педагогів, найкраще починати з найпростіших комплектів і поступово переходити до складніших варіантів.

Плюс у тому, що творити й проводити досліди можуть і діти дошкільного віку, і школярі. Отримані знання автоматично підвищать їхній авторитет серед однолітків, а також стануть темою для захопливих розповідей.

Проведення експериментів і заняття творчістю сприяють:

 • розвитку просторового мислення й фантазії;
 • підвищенню спритності рук;
 • формуванню художнього смаку і вміння максимально концентруватися.

Крім цього, заняття творчістю допомагають відволіктися від гаджетів. Для школярів це прекрасний спосіб отримати додаткові знання, що не входять в обов’язкову програму навчання.

На що звернути особливу увагу?

Досліджуючи інтерес дітей до наборів для творчості й експериментів, дорослі можуть виявити їхні нові таланти. Розгляньмо кілька прикладів.

Якщо малюкові подобається ліпити, малювати, створювати незвичайні композиції з кількох деталей або скульптуру з пластиліну – вітаємо! У вашій родині підростає яскрава творча особистість, що має власне бачення навколишнього світу. Таку дитину можна в майбутньому віддавати в ізостудію, школу мистецтв чи художній гурток. Такі діти стають прекрасними художниками, модельєрами або дизайнерами. У них чудово розвинений смак, і вони здатні давати об’єктивну оцінку творам мистецтва.

Коли малюкові до душі возитися з конструкторами, будувати щось із наборів, досліджувати деталі – перед вами явний «технар». Йому не буде цікаво робити фігурки тварин і рослин із піддатливої маси для ліплення. Зате він із задоволенням сконструює машину або мотоцикл, а потім стане натхненно вдосконалювати їх, додаючи нові елементи. У таких дітей добре розвинене логічне мислення, вони легко встановлюють причини й наслідки різних явищ, без зусиль знаходять закономірності. З такого хлопчика в майбутньому може вийти справжній чоловік – майстер на всі руки. Якщо ж технічні нахили з’являються у дівчинки, можливо, вона стане чудовим конструктором-технологом?

Багато дітей обожнюють експерименти. Але якщо для одних це просто яскравий фокус (як у цирку), то в інших пробуджується непідробний інтерес до таких дослідів. Потяг до нового дає змогу виростити сильну, незалежну особистість, яка не боїться пробувати щось інакше, а також вміє знаходити нестандартні вирішення питань. Погодьтеся, що це важлива якість у сучасному житті! З таких дітей виростають яскраві новатори, здатні стати першопрохідцями й подарувати світу нові відкриття. Причому не важливо, яку сферу професійної діяльності вони вибирають.

Що робити, якщо дитина просто натхненно проводить час із різними наборами для творчості, не створюючи шедеврів? Експерти рекомендують заохочувати таке бажання й однозначно займатися. Стільки часу, на скільки вистачить сил у дорослих та інтересу в малюка. Заняття творчістю допоможуть виростити сильну, всебічно розвинену особистість.

Якщо дитина не виявляє особливого інтересу до придбаного набору, батьки можуть вдатися до невеликої хитрості. Сховати його в шафі або комоді до кращих часів. А потім спробувати дістати за кілька місяців і продемонструвати дитині. Смаки й захоплення дітей швидко змінюються!

Роль наборів для творчості

Творчі заняття та проведення цікавих експериментів мають подвійну користь. З одного боку, вони урізноманітнюють дозвілля дитини. Із другого – це своєрідні уроки, під час яких діти пізнають навколишній світ, розширюють свій кругозір, освоюють корисні навички.

Регулярне використання наборів для творчості сприяє:

 • виробленню посидючості;
 • концентрації уваги;
 • розвитку аналітичних здібностей;
 • поліпшенню дрібної моторики рук;
 • зняттю психоемоційного напруження.

Крім цього, у процесі творчості дитина відчуває безліч позитивних емоцій і розвиває вроджені здібності. Також важливо, що перші заняття відбуваються разом із дорослими: батьки зможуть поспілкуватися з малюком у невимушеній обстановці, подати йому хороший приклад або вчасно виявити психологічні проблеми.

Види наборів

Здебільшого кожен набір для творчості й експериментів упаковано в міцну, барвисту коробку з картону або пластику. Далі її можна використовувати для зберігання, а також як підказку. Там зазвичай зображено основні дії, які можна робити з предметами.

До складу можуть входити:

 • підручні матеріали (основні та додаткові);
 • робочі інструменти;
 • реагенти та інші речовини, що потрібні для дослідів;
 • докладні інструкції та рекомендації виробника;
 • посуд, підкладки або схематичні зразки;
 • елементи живлення.

У деяких наборах є й аксесуари, що додають створеному шедевру завершеного вигляду. Це можуть бути кольорові наклейки, таблички, рамки. В інструкціях до наборів також вказують інструменти й предмети, які можуть знадобитися для складання й запуску пристроїв, але не входять до складу. Приклади: викрутка – її можна знайти в робочому ящику тата чи дідуся, канцелярський скотч середньої ширини і т. д.

Набори для творчості

Залежно від тематичного спрямування комплекти ділять на три основні категорії.

 • Рукоділля – створення різноманітних виробів. Сюди входять декорування готових виробів, вишивка, аплікація, випилювання лобзиком, випалювання на дощечках, виготовлення гравюр і т. п.
 • Живопис – заняття різними видами образотворчого мистецтва. Малюк зможе самостійно намалювати картину або створити простий вітраж.
 • Скульптура – створення об’ємних композицій. Можна зліпити виріб із різнокольорового пластиліну чи тіста, створити шедевр із кінетичного піску або гіпсу.

Набори для проведення експериментів

Складніші набори, які передбачають проведення різноманітних експериментів, потребують від дитини певної підготовки. Найпопулярнішими можна назвати набори юного фізика та хіміка. Вони дають змогу робити цікаві досліди під наглядом дорослих.

Є й оригінальніші варіанти, де малюкові потрібно зібрати своїми руками певну конструкцію: електричну схему з лампочкою, що загорається, або найпростіший вітрогенератор. Великим попитом користуються комбіновані набори, що дають змогу отримати безліч нових знань. Пристрої, створені в процесі таких експериментів, будуть корисні всій родині.

Що слід врахувати під час покупки?

Експерти рекомендують під час підбору комплектів для творчості й експериментів орієнтуватися на такі параметри:

 • особисті інтереси та вподобання дитини;
 • її вікова категорія і стать;
 • рівень складності;
 • унікальні особливості творчого процесу або застосовуваної технології;
 • оптимальний час для досягнення результату;
 • якість окремих предметів (екологічно чисті, нешкідливі для здоров’я матеріали й фарби) – комплекти мають обов’язково мати сертифікат;
 • привабливість декоративного оформлення.

Усі ці параметри можуть впливати на цінову категорію.

Для дошкільнят найкращими визнано прості набори для творчості. Дітям старше 7 років можна запропонувати оригінальніші комплекти, що вимагають певної кмітливості.

Огляд популярних наборів для творчості

Представляємо добірку найцікавіших комплектів для проведення творчих занять і цікавих дослідів. Сподіваємося, ці рекомендації відкриють багато нового дітям і їхнім батькам.

Картопляний годинник: просто й корисно

Учите дитину правильно визначати поточний час? Намагаєтеся пояснити принцип роботи годинника? Спробуйте самостійно зробити годинник, що працює не на акумуляторах, а на звичайній картоплі! Захопливий досвід і для дітей, і для дорослих.

Набір належить до середньої цінової категорії: обійдеться в 396 грн. Якщо є бажання, можна замінити картопляні бульби на інші овочі або фрукти й порівняти процеси створення енергії. Комплект рекомендовано дітям від 6 років. Дає змогу розвинути спостережливість і фантазію. 

Вітрогенератор: із турботою про екологію

Вашого малюка цікавить, звідки береться енергія й на які цілі її можна використовувати? Запропонуйте йому створити своїми руками простий вітрогенератор! Конструкція легка в збиранні й запуску, абсолютно безпечна. Набір отримав низку престижних нагород на різних виставках.

Готовий генератор можна зібрати протягом 15–30 хвилин, а потім запускати вдома й на вулиці в різний час доби, спостерігаючи за унікальними ефектами. Його ціна становить усього 261 грн. Набір рекомендовано хлопчикам та дівчаткам від 4 років, які активно цікавляться походженням природних явищ і фізикою.

Метеостанція: для юних дослідників природи

Як навчитися дізнаватися погоду не гірше за дорослих? Запропонуйте дитині зібрати власну метеостанцію й відстежувати з її допомогою зміни погоди. Пристрій дає змогу визначати швидкість і напрямок вітру, величину атмосферного тиску, температуру повітря й кількість опадів, що випали. А також фіксувати показання в спеціальних таблицях і порівнювати їх.

Набір рекомендовано дітям від 8 років, що володіють базовими знаннями про природу та природні явища. Його ціна цілком доступна для батьків і становить 396 грн. На думку редакції, це оптимальне співвідношення ціни, оригінальності та якості. Метеостанція розвиває спостережливість і логіку, допомагає знайти взаємозв’язок між окремими явищами, учить робити точні прогнози.

Годинник, що працює від енергії води: доступне джерело нових знань

Дбати про збереження екології може кожна людина. Продемонструйте це своєму малюкові на прикладі унікального водяного годинника. Приділіть дитині трохи часу й допоможіть їй сконструювати годинник, на табло якого відобразяться поточні час і дата.

Паралельно з основами конструювання діти зможуть дізнатися безліч цікавих фактів про використання «зеленої» енергії в різних сферах. Ціна набору становить 425 грн. Його рекомендовано всім «чомучкам» віком від 8 років.

Магнітна левітація: закони фізики в дії

Вашій дитині подобаються фокуси? Зробіть їй сюрприз, запропонувавши провести 7 захопливих експериментів із магнітами. Використовуючи такий набір, можна влаштувати яскраве шоу для дітей, а заодно вивчити основні закони фізики, пояснивши їх на прикладах.

До набору ціною 612 грн додано детальну інструкцію. Участь дорослих зводиться до мінімуму: досить спостерігати за тим, чи правильно дитина проводить черговий дослід. Ви зможете разом зібрати компас і ваги, запустити літальну тарілку і т. д. Це найкращий вибір для маленьких дослідників. Рекомендовано дітям від 8 років і старших.

Фільтр для води: все як у дорослих

Напевно у вашому домі вже стоять вбудовані системи або окремі глечики для фільтрації водопровідної води. Тепер ви зможете пояснити дитині, яка роль очищення води від домішок, і запропонувати самостійно зібрати такий пристрій.

Ціна іграшкового фільтра для води складає всього 310 грн. Він дасть змогу розвинути кмітливість і мислення. Набір рекомендовано для дітей від 8 років. Зверніть увагу: пити рідину, пропущену через такий фільтр, не можна. Це просто наочний приклад способів побутового та промислового очищення.

Мікроракети: підкорюємо нові галактики

Ваша дитина цікавиться зірками і космосом? Запропонуйте їй зібрати й запустити власну ракету! Ціна такого набору всього 129 грн, і він визнаний одним із найкращих у бюджетній категорії. Під час запуску буде потрібен контроль із боку дорослих, щоб дотримуватися вимог безпеки.

Набір із мікроракетою буде цікавий хлопчикам і дівчаткам віком від 5 років. Він дає змогу розширити кругозір, проявити винахідливість і кмітливість, а заодно ознайомитися з простими хімічними реакціями для отримання енергії.

Електричний ланцюг: для юних майстрів

У кожному будинку можна знайти безліч приладів, що працюють від електромережі. Але як отримати таку енергію, де її використовувати? Спробуйте зібрати разом із дитиною найпростішу сигналізацію, створивши замкнутий електричний ланцюг.

Доступна ціна набору (261 грн) і оригінальність конструкції нікого не залишать байдужим. Допоможе малюкові будь-який дорослий, котрий уміє тримати в руках викрутку. Набір дасть змогу зрозуміти основи фізики. Рекомендовано його дітям від 8 років, котрі виявляють підвищений інтерес до винахідництва й сучасних технологій.

Кольорові кристали: чим зайняти юного хіміка

Ваші діти цікавляться хімією? Із таким набором вони зможуть самостійно виростити різнокольорові кристали, створивши з них унікальну печеру.

Ціна набору – 659 грн, але це сповна компенсується його оригінальністю. Під час роботи потрібно дотримуватися певних запобіжних заходів. Зате в комплекті передбачено індивідуальні засоби захисту: від гумових рукавичок до спеціальних окулярів.

До реагентів і витратних матеріалів додано спеціальну підставку, на якій дитина зможе розмістити результати своєї роботи. Набір рекомендовано школярам середніх класів (віком від 10 років і старших). Він розвиває спостережливість, нестандартне мислення, а також дарує безліч позитивних емоцій.

Коротке резюме

Більшість наборів для творчості й експериментів розраховані на дітей шкільного віку. Але якщо ваш малюк уже в 5 років досить акуратний, організований і дисциплінований, можна проводити разом із ним найпростіші досліди.

У комплектах передбачено створення базових версій. Але їх можна видозмінювати, поступово ускладнюючи завдання і вдосконалюючи свої винаходи. Наприклад, тато зможе підказати синові, як перетворити картопляний годинник у будильник, щоб вчасно вставати зранку в школу. А мама навчить дочку підбирати одяг відповідно до показань домашньої метеостанції.

Корисний досвід, отриманий у результаті спільних експериментів, допоможе дітям краще засвоїти обов’язкову програму навчання, а також підготує їх до дорослого життя.

Certificate      від СУТО ПРО

certificate (1)МЦФР

Certificate for Наталія Шепелєва for _Сертифікат участі та зворот…_

Certificate for Наталія Шепелєва for _Сертифікат участі та зворот…_1

Шепелєва Наталія 54

/Files/images/2018_19/IMG_20181009_085605.jpg

/Files/images/2018_19/IMG_20181009_085657.jpg

/Files/images/2018_19/IMG_20181009_085736.jpg

СЕРТИФІКАТИ:

Шепелєва 2 Шепелєва Наталія 110 (1) Шепелєва Наталія 127 Шепелєва(1) Шепелєва1

/Files/images/2018_19/IMG_20181009_085825.jpg

/Files/images/2018_19/listopad/IMG_20181107_084526.jpg

/Files/images/2018_19/listopad/IMG_20181010_123500.jpg

/Files/images/2018_19/listopad/IMG_20181010_123401.jpg

/Files/images/2018_19/listopad/IMG_20181010_123323.jpg

/Files/images/2018_19/listopad/IMG_20181010_123445.jpg

/Files/images/2018_19/listopad/IMG_20181010_123417.jpg

/Files/images/2018_19/listopad/IMG_20181010_123434.jpg

/Files/images/диплом 001.jpg

/Files/images/2018_19/Методичний тиждень № HV450921.jpg

Шепелєва Наталія 05

ДО УВАГИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.

Нормативно-правові документи, БКДО, освітні програми та методичні рекомендації, які регламентують роботу освітніх закладів.

bazovyy komponent doshkillya БКДО (ДСДО) нова редакція

Наказ про затвердження

5ad8507e487b4693175274