РОБОТА

Творчої групи та тимчасово творчого колективу (ТТК)

Головна науково-методична проблема:

«Сучасний підхід у вирішенні глобальної проблеми: формування морально-екологічної свідомості у всіх учасників освітнього процесу»

 

Завдання:

  • забезпечення гармонійного розвитку дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе;
  • формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя у товаристві незнайомих дітей і дорослих;
  • формування фундаментальних екологічних знань, нового екологічного світогляду, екологічного мислення, екологічної свідомості, екологічної етики у всіх учасників освітнього процесу (морально-екологічне виховання);
  • формування навичок здорового способу життя як компонента екологічної культури (еколого-валеологічне виховання);
  • виховання почуття любові до природи шляхом безпосереднього спілкування з нею (еколого-естетичне виховання);
  • виховання бережливого ставлення до природи шляхом формування вмінь економії природних ресурсів (еколого-економічне виховання);
  • єдність сім*ї та закладу дошкільної освіти в екологічному вихованні дошкільників (еколого-соціальне виховання)
  • системне використання в освітній діяльності закладу сучасних інноваційних форм роботи з усіма учасниками освітнього процесу.

Список членів творчої групи

 

Шепелєва Наталія Володимирівна, методист Керівник творчої групи
Комар Тетяна Володимирівна, логопед член творчої групи
Ліхачова Людмила Вікторівна, соціальний педагог член творчої групи
Мусорова Людмила Олексіївна, вихователь член творчої групи
Китченко Тетяна Вікторівна, вихователь член творчої групи
Молчан Тетяна Олександрівна, практичний психолог член творчої групи

 

Члени ТТК

Всі учасники освітнього процесу

 

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ТВОРЧОЇ ГРУПИ на 2019/2020 н.р.

 

п/п

Зміст Дата проведення Форма проведення Відповідальні Учасники
ЗасіданняІ. Завдання творчої групи на 2020/2021 навчальний рік
Засідання ІІ Особистісний розвиток дітей – спільна справа батьків та педагогів..
Засідання ІІІ.. Взаємодія вчителя – логопеда, вихователя і батьків – запорука успіху у формуванні особистості дитини
Засідання ІV.. «Співпраця з родиною – запорука успіху у вихованні дітей-дошкільнят»

 

 

 

Орієнтовний план

роботи тимчасово творчого колективу

Комунального закладу «Харківський санаторний навчально-виховний комплекс №1» Харківської обласної ради

на 2018-2021 н.р.

Етапи реалізації проекту
І етап підготовчий 2018/2019 н.р. підбір інструментарію для здійснення заходів щодо вирішення поставлених завдань, ознайомлення зі змістом проекту учасників освітньої діяльності.
ІІ етап основний 2019/2020 н.р. впровадження та удосконалення (внесення коректив).
ІІІ етап аналітичний 2020/2021 н.р. діагностика за результатами роботи та прийняття рішення про доцільність широкого впровадження даного проекту в освітній процес закладів дошкільної освіти

 

  Шляхи реалізації
Заплановані заходи Період Методика, технологія Тема Учасники проекту Відповідальні
1 Планування організації життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку. 2018-2021 За БКДО (нова редакція) та освітніх програм Удосконалення календарного планування у старшій групі відповідно до проекту. Вихователі Керівник ТТК

Члени ТТК

2 Розроблення міні-проектів, гуртків, посібників. збірників з використанням сучасних форм і методів в освітній роботі закладу

 

 

 

(Тема, теоретичний аспект (актуальність та новизна), план реалізації, практична робота, результат впровадження)

2018-2021 Формування еколого-економічної свідомості старшого дошкільника через ігрову діяльність. Педагоги, діти, батьки

 

 

Кучеренко В.М.

Шокало С.М.

2018-2021 Арт-технологія (ізо-терапія) Логопедичний порадник. Вплив навколишнього середовища на мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку. Наслідки впливу та шляхи вирішення проблеми. Педагоги, діти, батьки

 

Вчитель-логопед

Комар Т.В.

 

2018-2021 Методика «Виховання через казку» Л.Б.Фесюкова Морально-екологічне виховання та розвиток культури мовлення дітей дошкільного віку через казку Педагоги, діти, батьки

 

Новохатська С.Л.
2018-2021 Технологія «Дитяче дослідження як метод навчання старших дошкільників» А.Савенков Морально-екологічне виховання дітей  старшого дошкільного віку через ПДД. Педагоги, діти, батьки

 

Тертищева Л.О.
2018-2021 Технологія «Дитяче дослідження як метод навчання старших дошкільників» А.Савенков

Арт-технологія (сенд-плей)

Морально-екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку через ПДД засобами арт-технології (сендплей) Педагоги, діти, батьки

 

Мусорова Л.О.
2018-2021 Співпраця з НПП «Слобожанський» (договір від  01.09.2017 №1 Термін дії 5 років) Про єдність сім*ї та закладу дошкільної освіти з питань щодо екологічного вихованні дошкільників (у співпраці з родинами вихованців та НПП «Слобожанський») Педагоги, діти, батьки

 

Шепелєва Н.В.
2018-2021 Методика розвитку творчих здібностей дітей на заняттях з малювання. Л.Шульга Морально-екологічне виховання через художньо-продуктивну діяльність (малювання) Педагоги, діти, батьки Федоренко О.А.
2018-2021 Роль медіапростору у формуванні морально-екологічної  свідомості вихованців та їх батьків Педагоги, діти, батьки Ліхачова Л.В.
2018-2021 Морально-екологічне виховання засобами народознавства. Педагоги, діти, батьки Григоренко І.А.

Тубелець В.А.

2018-2021 Інноваційні оздоровчі технології Морально-екологічна свідомість і здоровий спосіб життя дошкільника шляхом застосування методів здоров’язберігаючих освітніх технологій Педагоги, діти, батьки Загородська Л.А.
2018-2021 Педагоги, діти, батьки Молчан Т.О.
2018-2021 Формування екологічної культури та екологічної компетентності засобами дизайнерства Педагоги, діти, батьки Китченко Т.В.
3 Випуск щоквартальної газети (журналу), виготовлення лепбуків, презентацій, папок – пересувок, буклетів з даного напрямку 2018-2021 Практичний матеріал Педагоги Керівник ТТК

Члени ТТК

4 Розроблення спільного (ЗДО і НУШ) плану проведення заходів з метою активної участі учнів початкової школи і старших дошкільників у спільній проектній діяльності за даною тематикою 2018-2021 Спільний план заходів. Педагоги ЗОШ, НУШ, діти, батьки Керівник ТТК

Члени ТТК

5 Узагальнення та підсумок. 2021 Вивчення позитивних і негативних сторін щодо подальшого прийняття рішення про доцільність широкого впровадження даного проекту в освітній процес закладів дошкільної освіти. Педагоги, діти, батьки, Керівник ТТК

Члени ТТК