11.11.2019 практичним психологом Яковенко Н.О. було проведено заняття з елементами тренінгу на тему “Вчимося розуміти та поважати інших” з учнями 6 класу. Мета заходу: визначити ступінь життєвої активності учнів, навчити встановлювати стосунки на доброзичливій основі, сприяти формуванню ціннісних установок на толерантне спілкування та навичок толерантної поведінки,виховувути спостережливість,уважність до інших людей, взаємоповагу, людяність, терпимість, небайбужість.