01.11.2021р. соціальним педагогом Ліхачовою Л.В. було проведене заняття з елементами тренінгу для педагогічних працівників  на тему: «Профілактика булінгу, жорстокості та насильства в дошкільному середовищі» з метою ознайомлнння педагогів з поняттям, формами та структурою булінгу; вихованням почуття емпатії та переживання до дитини, яка зазнає насильства; розвитку вміння пошуку шляхів виходу зі складної ситуації; формування навиків відповідальної та безпечної поведінки