26.10.2021 в дошкільних групах відбулося засідання педагогічної ради за темою: Інтегроване навчання як засіб гармонійного розвитку дитини. Творча інтеграція навчання учнів (вихованців), її вплив на результативність освітнього процесу.

Були розглянуті такі питання:

Про стан виконання рішень попередньої педради.

Про формування навичок економічного мислення та економічних уявлень у дітей дошкільного віку

Про роль педагога в процесі формування економічної культури та фінансової грамотності у дошкільників

Про пошуково-ігорову діяльність дітей як одного із засобів економічного виховання.

Про економічний простір дошкільних груп санаторної школи (презентація)

Про результати тематичного вивчення щодо стану роботи педагогічного колективу з формування економічного виховання дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог БКДО (за інваріантним складником освітнього напряму «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «дитина в природному довкіллі» та варіативним складником освітнього напряму «Дитина в соціумі. Соціально фінансова грамотність»

Про результати комплексного вивчення стану освітньої діяльності в середній групі.

Про профілактику жорстокого поводження з дітьми, дотримання чинного законодавства.

Про стан роботи з попередження дитячого травматизму.

Про погодження Стратегії розвитку закладу на 2022 рік.

Про підвищення кваліфікації педпрацівників у 2022 році.

Проєкт рішення педради

Різне.