Міністерство освіти і науки України затвердило типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти.

Програмою передбачено формування в педагогів загальних та фахових компетентностей щодо імплементації оновленого Стандарту з урахуванням особистісно орієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів. Підвищення кваліфікації передбачає опрацювання 16 тем, зокрема кожного з освітніх напрямів, передбачених БКДО, а також механізмів забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою. Ознайомлюйтесь з програмою за посиланням