У рамках профорієнтаційної роботи практичним психологом Яковенко Н.О. був підготовлений матеріал за темою “Ти і ринок праці” для учнів 8,9 класів.

Мета: Сприяти отриманню досвіду прийняття самостійного відповідального рішення в ситуації, пов’язаній із життєвим самовизначенням та професійним вибором; сформувати в учнів відповідальне ставлення до успішного вибору професії; розвивати пам’ять, увагу, творчі здібності учнів; виховувати колективізм, комунікабельність, вміння висловлювати свою думку та вислуховувати думки інших.

Ти і ринок праці