Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА №1»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Критерії, правила і процедури оцінювання учнів у ЗЗСО визначаються на основі положень відповідних наказів МОН України щодо оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

Оцінювання результатів навчання та особистих надбань учня/учениці у 1-4 класах має формувальний характер, виражається вербальною оцінкою, а об’єктивних результатів навчання учня/учениці 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – рівневою оцінкою з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами: «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)» відповідно до наказу МОН України від 13.07.2021 № 813  «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»).

Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів закладу здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).

Оцінювання навчальних досягнень учнів 10-11 класів закладу здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12 (відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»).

Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової навчального плану закладу.

Критерії оцінювання_Біологія

Критерії оцінювання_Географія

Критерії оцінювання_Зарубіжна література

Критерії оцінювання_Іноземна мов (англійська)

Критерії оцінювання_Інформатика

Критерії оцінювання_Історія

Критерії оцінювання_Математика

Критерії оцінювання_Музичне мистецтво

Критерії оцінювання_Образотворче мистецтво

Критерії оцінювання_Основи здоров`я

Критерії оцінювання_Природознавство

Критерії оцінювання_Російська мова

Критерії оцінювання_Трудове навчання

Критерії оцінювання_Українська література

Критерії оцінювання_Українська мова

Критерії оцінювання_Фізика

Критерії оцінювання_Хімія